Internships master - specializations CRS, HP, HFE en LS (in English)

Op deze pagina is informatie te vinden over stages in de master Psychology. De informatie is bedoeld voor stages binnen de masterspecialisaties Conflict, Risico & Veiligheid (CRV); Gezondheidspsychologie (GP); Human Factors & Engineering Psychology (HFE); en Instructie, Leren & Ontwikkeling (ILO). N.B. Informatie over (klinische)stage voor de specialisatie PPT is elders op dit stageweb te vinden.