NIEUW - Stagiair gezocht bij ZorgAccent

Stagiair gezocht voor schrijven van handleiding bij meetinstrument voor kwaliteit van leven bij patiënten met het syndroom van Korsakov (QUALIKO)

cid:image003.png@01CE73F9.5ED93FF0

Achtergrond

ZorgAccent biedt sinds het einde van de zeventiger jaren van de vorige eeuw zorg aan Korsakovpatiënten en heeft hierdoor veel expertise ontwikkeld. Er wordt intramurale zorg geboden aan 82 patiënten met het syndroom van Korsakov. Binnen het Expertisecentrum is het zorgconcept “Accent op Korsakov” ontwikkeld waarin verschillende methodieken zijn geïntegreerd om optimale zorg aan de Korsakovpatiënten te bieden. Het hoofddoel van het zorgconcept is het bieden van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. In 2013 is er tijdens een pilot studie door twee studenten van de Universiteit Twente binnen ZorgAccent een meetinstrument ontwikkeld om de kwaliteit van leven van Korsakovpatiënten te meten: de QUALIKO. De validiteit en betrouwbaarheid zijn onderzocht. De eerste resultaten zijn goed.

Stage

Tijdens je stage werk je aan het schrijven van een handleiding bij het meetinstrument voor kwaliteit van leven bij Korsakovpatiënten (QUALIKO). Daarnaast wordt gevraagd een samenvatting te schrijven van de onderzoeken die zijn gedaan in 2013. Een handleiding zal verder onderzoek van de QUALIKO mogelijk maken waarbij ook andere instellingen kunnen worden betrokken.

Tijdens je stage krijg je ook de gelegenheid mee te kijken bij het werk van de psycholoog en de begeleiders van de Korsakovpatiënten. Je zal worden begeleid door een psycholoog van ZorgAccent.