Postdoctorale opleidingen

Studenten die m.i.v. studiejaar 2010-2011 de masterspecialisatie Geestelijke Gezondheidsbevordering aan de UT volgen zijn naar alle waarschijnlijkheid direct toelaatbaar tot de postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog. De aanvraagprocedures hiervoor lopen nog.

Studenten die de masterspecialisatie Veiligheid en Gezondheid aan de UT hebben gevolgd kunnen niet direct worden toegelaten tot de postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog. Voor studenten die het gehele ‘oude’ V&G programma (d.w.z. het gehele programma voor 01-09-2010) hebben gevolgd geldt dat een aantal onderdelen niet behandeld zijn in de opleiding, maar die wel als vooropleidingseisen gelden voor de GZ-opleiding.

Het LOGO (Landelijke Overleg GGZ-Opleidingsinstellingen) geeft het volgende aan:

Indien je de gehele Masterspecialisatie Veiligheid en Gezondheid voor 01-09-2010 van de UT vooraf gegaan door de bacheloropleiding Psychologie van de UT hebt gevolgd en de BAPD hebt behaald voldoe je aan de opleidingseisen voor de GZ-opleiding met uitzondering van de onderdelen:

-

Diagnostische modellen en strategieën (5 EC)

-

Behandelingsmodellen en strategieën (10 EC)

-

Stage; de 200 uur diagnostiekstage (BAPD) dient aangevuld te worden met behandelactiviteiten tot een totaal van 520 uur

Indien je de gehele Masterspecialisatie Veiligheid en Gezondheid voor 01-09-2010 van de UT vooraf gegaan door de pre-master Psychologie van de UT hebt gevolgd en de BAPD hebt behaald voldoe je aan de opleidingseisen voor de GZ-opleiding met uitzondering van de onderdelen:

-

Diagnostische modellen en strategieën (5 EC)

-

Behandelingsmodellen en strategieën (10 EC)

-

Organisatie van de gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en jeugdhulpverlening (1EC) (vervalt indien je Gezondheidspsychologie 296101 hebt afgerond)

-

Stage; de 200 uur diagnostiekstage (BAPD) dient aangevuld te worden met behandelactiviteiten tot een totaal van 520 uur

Voor de ontbrekende onderdelen dienen studenten aanvullende cursussen te volgen, bijvoorbeeld bij de Open Universiteit of andere universitaire instellingen.

Studenten die het nieuwe curriculum volgen van de masterspecialisatie Veiligheid en Gezondheid aan de UT kunnen niet (direct) worden toegelaten tot de postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog. Dit geldt ook voor studenten die deels vakken uit het ‘oude’ V&G curriculum hebben gevolgd en deels vakken uit het ‘nieuwe’ V&G curriculum. Door het LOGO (Landelijke Overleg GGZ-Opleidingsinstellingen) is niet bekeken in hoeverre studenten met dit curriculum kunnen voldoen aan de vooropleidingseisen die gelden voor de GZ-opleiding.

Meer informatie over de post-doctorale opleiding tot GZ-psycholoog kan worden verkregen bij onderstaande instellingen die deze opleiding aanbieden:

Samenwerkingsverband KUN en SPON (Stichting Praktijkinstellingen postdoctorale GGZ-opleidingen Oost-Nederland)
Vakgroep Klinische Psychologie / SPON

Postbus 9104
6500 HE Nijmegen
tel.: 024-3612511
fax: 024-3616117
e-mail: spon@psych.kun.nl

Stichting Postdoctorale Beroepsopleidingen GGZ Amsterdam
RINO Noord-Holland
Leidseplein 5
1017 PR Amsterdam
tel.: 020-6250803
fax: 020-6255979
e-mail: info@rino.nl

Samenwerkingsverband RuG en de Stichting praktijkinstellingen van de Postacademische Psy-opleidingen
Postbus 1225
9701 BE  Groningen
tel.: 050-3688444
e-mail: beroepsopleiding@ppsw.rug.nl

RINO Zuid-Nederland
Postbus 88
6200 AB Maastricht
tel.: 043-3685315
fax: 043-3685396
e-mail: secretariaat@rinozuid.nl

Stichting PDO GGZ Leiden /Rotterdam
Stichting PDO GGZ Utrecht

p/a Centrale RINO Groep
Postbus 347 (St. Jacobsstraat 12-14, 3511 BS)
3500 AH Utrecht
tel.: 030-2306110
fax: 030-2306139
e-mail: info@crg.nl