Stappenplan BAPD

Dit document is bedoeld voor studenten die de BAPD nog willen behalen via de masterspecialisatie Veiligheid en Gezondheid (V&G) of Arbeid en Organisatie (A&O). Studenten die de masterspecialisatie Geestelijke Gezondheidsbevordering volgen vinden alle informatie in de handleiding BAPD GG op deze website).

Hieronder wordt beschreven welke stappen je moet nemen om de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) te krijgen via V&G of A&O (naast het halen van de verplichte vakken).

Stap 1: Aanmelden en zoeken van een stage

Neem contact op met de BAPD coördinator V&G en A&O van de UT, Laura Holsbeeke (l.holsbeeke@utwente.nl). Je dient zelf op zoek te gaan naar een stageplek door zelf contact te zoeken met een instelling of bedrijf Als je zelf een stageplaats gaat zoeken zorg dan dat je goed geïnformeerd bent over de eisen die de universiteit stelt aan een stageplek en supervisor. Het ligt voor de hand om in de sectoren die aansluiten bij de thema’s A&O en V&G naar een stageplaats te zoeken. Let op: Studenten die het nieuwe curriculum van de masterspecialisatie V&G volgen (m.i.v. studiejaar 2010-2011) kunnen de BAPD niet behalen. Studenten die het ‘oude’ V&G programma hebben gevolgd kunnen de BAPD wel behalen. Denk bijvoorbeeld aan werving en selectiebureaus of instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg. Van belang is natuurlijk dat er binnen de stage-instellingen op regelmatige basis diagnostiek wordt gepleegd door psychologen met een BAPD of iets dat daaraan gelijk staat en dat jou de kans wordt geboden diagnostische werkzaamheden uit te voeren.

Het wordt aangeraden om te proberen om binnen de instelling waar je stage gaat lopen ook je afstudeeropdracht te doen. Dit betekent dat de instelling ook de mogelijkheid moet bieden voor het uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek (zie het afstudeerweb PSY voor regels en eisen voor het afstuderen in de master). Het is altijd verstandig om een afspraak te maken met de BAPD coördinator als je de BAPD wilt gaan halen. Kijk voor meer informatie en tips over het benaderen van een bedrijf of instelling op het afstudeerweb van PSY.

Stap 2: Check of de supervisor voldoet aan de eisen

Als de supervisors reeds bekend is bij de opleiding psychologie of geregistreerd is bij het NIP hoef je niets te doen (informatie hierover vind je bij de BAPD coördinator), anders moet de supervisor het aanvraagformulier supervisor erkenning invullen en inleveren bij de BAPD coördinator.

Stap 3: Opstellen en inleveren stagecontract

Voordat je aan je stage begint moet het stagecontract ingevuld worden. Lever het origineel in bij de BAPD coördinator. Maak voor jezelf en je externe supervisor een kopie.

Als je tevens binnen de instelling of het bedrijf afstudeert, dan moet je ook het afstudeercontract invullen en inleveren. Deze twee contracten zijn twee aparte formulieren en de één vervangt de ander NIET.

Stap 4: Drie casussen beschrijven en inleveren

Na je stage stel je drie casussen op (zie richtlijnen voor het beschrijven van de casussen). Nadat deze door de externe supervisor zijn goedgekeurd, lever je deze in bij de BAPD coördinator. Deze drie casussen worden nagekeken door een docent supervisor binnen de faculteit. Naast de drie casussen lever je het ingevulde beoordelingsformulier in.

N.B. deze procedures zijn van toepassing op UT-studenten. Deze wijken af van de informatie die op de website van het NIP vermeldt staat. De informatie van het NIP is van toepassing op personen die de BAPD willen behalen via het NIP zelf en niet via een universiteit.