Introductie Basisaantekening Psychodiagnostiek

Diagnostiek is het in beeld brengen van een probleem zodat het juiste advies of de juiste oplossing gegeven kan worden. Diagnostiek is van belang in vele beoordelings-, advies- en besluitprocedures, zoals het selecteren van werknemers of het toekennen van stoornissen en/of aandoeningen in een patiënt.

De Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) is een door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) ingestelde registratie die studenten tijdens hun opleiding, maar ook nog daarna, kunnen verwerven.

Op deze pagina vind je meer informatie over de BAPD.

Belangrijke opmerking: Met ingang van studiejaar 2010-2011 heeft de masterspecialisatie Veiligheid en Gezondheid een nieuw curriculum. Met dit curriculum is het niet langer mogelijk om de BAPD te behalen.