Vacature: Gemeente Enschede zoekt OPROEP-interviewers

In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) wordt in opdracht van de Gemeente Enschede onderzoek gedaan naar de wensen, behoeften en knelpunten t.a.v. ervaren gezondheid, wonen, welzijn en zorg onder mensen met één of meerdere psychische stoornissen en mensen met verslavingsproblematiek.

Het onderzoek bestaat onder meer uit het afnemen van interviews waarvoor we op zoek zijn naar studenten met affiniteit met de GGz en/of Verslavingszorg. Instructie voor het afnemen van de interviews vindt gedurende één dagdeel plaats en wordt gegeven door I & O Research Enschede.

De periode waarin de interviews worden afgenomen loopt van oktober tot eind 2010.

Heb jij belangstelling om als interviewer deel te nemen aan dit onderzoek neem dan per e-mail contact op met de WMO Klankbordgroep GGz & Verslavingszorg Enschede.

Margreth Dekker

Coördinator WMO klankbordgroep GGz & Vz

E-mail: wmogroepggz.enschede@home.nl