Wijziging opleidingsnamen TCW en EDMM

Het ministerie van OCW heeft onlangs een onderzoek afgerond naar het gebruik van opleidingsnamen in het HBO en WO. Hierbij is geconstateerd dat het verschil tussen de namen die de instellingen zelf hanteren en de officieel geregistreerde opleidingsnamen (in het CROHO-register) in sommige gevallen kan leiden tot verwarring of zelfs onbedoelde misleiding van (aankomende) studenten.

De UT bleek volgens dit onderzoek een aantal ‘mogelijk misleidende’ (waaronder EDMM) en een aantal ‘verwarrende’ (waaronder TCW) opleidingsnamen te hanteren. Hoewel de UT steeds zorgvuldig is geweest in het informeren van (aankomende) studenten over de verschillen in opleidingsnamen, heeft het College van Bestuur besloten de gehanteerde alternatieve opleidingsnamen te schrappen, om alle verwarring te voorkomen. Vanaf nu worden alleen nog maar de formele opleidingsnamen gehanteerd, zoals ze in het CROHO-register geregistreerd staan.

Voor de GW bacheloropleidingen zijn dit:

Educational Design, Management en Media wordt Onderwijskunde
Toegepaste Communicatiewetenschap wordt Communicatiewetenschap

Overigens zijn er voor de namen van onze masteropleidingen geen wijzigingen.

De andere UT bacheloropleidingen die van naam gaan veranderen, zijn:

Bedrijfskunde wordt Bedrijfswetenschappen
Business and IT wordt Bedrijfsinformatietechnologie
Chemische Technologie wordt Scheikundige Technologie
European Studies wordt Bestuurskunde - opleidingsvariant European Studies
Toegepaste Wiskunde wordt Technische Wiskunde