Wil jij bepalen wie de beste UT-docent is?

Wil jij bepalen wie de beste UT-docent is?

Kom dan op 2 juli 2009 naar de finale van de Centrale Onderwijsprijs en breng je stem uit!

De Centrale Onderwijsprijs wordt jaarlijks uitgereikt. De winnaar mag zich officieel voor een jaar de beste docent van de UT noemen en ontvangt een geldprijs van ? 2500. Het thema van dit jaar is 'Synergie: 1+1=3'.

De winnaar van de Centrale Onderwijsprijs wordt tijdens de openbare finale op donderdag 2 juli 2009 gekozen. Wij nodigen iedereen van harte uit hierbij aanwezig te zijn om 14.00 uur in Horstring N109 (filmzaal).

De drie finalisten, docenten J.W. Drukker (CTW), Stefan Kooij (TNW) en Ringo Ossewaarde (MB) houden elk een college van 20 minuten over hun vakgebied. Het aanwezige publiek kan na afloop stemmen voor de winnaar. De jury, bestaande uit één student per faculteit en een onderwijskundig adviseur, zal vervolgens de publieksstem meenemen bij het bepalen van de winnaar. Tijdens de aansluitende borrel wordt de winnaar bekend gemaakt.

De finale op 2 juli is openbaar en algemeen toegankelijk. In verband met de catering is het wel wenselijk dat je je aanmeldt voor 25 juni 2009 via www.utwente.nl/onderwijsprijs.

De winnaar zal gehuldigd worden tijdens de Opening Academisch Jaar. Deze prijs wordt georganiseerd door de Centrale Onderwijsprijs-commissie (COP) van het Overleg Studieverenigingen, bestaande uit een afgevaardigde student van elke faculteit. De geldprijs voor de winnaar wordt mogelijk gemaakt door het College van Bestuur.

Tot ziens op 2 juli!

De organisatie van de onderwijsprijs