Scriptieprijs voor MPS student Karin Ludwig

Tijdens de Opening Academisch Jaar in het Muziekcentrum is er per faculteit weer een scriptieprijs uitgereikt. De winaars ontvingen ieder een geldbedrag van € 1000,-, een oorkonde en bloemen. Voor de faculteit Gedragswetenschappen ging de prijs dit jaar naar MPS student Karin Ludwig.

Eerste GW prijs: Ludwig (MPS)

In haar scriptie ‘The Role of Processing Fluency and Product Type’ onderzocht Karin het belang van de ‘fit’ (congruentie) tussen dat wat het design van een product uitstraalt en de reclameboodschap. Het blijkt dat consumenten bij een ‘fit’ tussen design en reclame het merk als meer betrouwbaar beoordeelden. Dit wordt verklaard door een onbewust proces waarin de consument beoordeelt of het totaalplaatje ‘klopt’.

Tweede GW prijs: Visschedijk (EST)

De tweede prijs ging naar EST student Gillian Visschedijk voor haar scriptie: ‘The issue of Fidelity: What is needed in 3D Military Serious Games?’ In opdracht van TNO onderzocht zij de mate waarin menselijke karakters realistisch moeten worden afgebeeld in ‘serious games’ waarmee defensiepersoneel wordt getraind in het nemen van tactische beslissingen. Het onderzoek was met name gericht op ‘het herkennen van menselijke emoties’ als één van de aspecten van de realistische menselijke karakters. In twee experimenten is nagegaan welke gezichtsuitdrukking, lichaamshouding en intonatie nodig zijn om een emotie te herkennen. Ook is gekeken wat de invloed is van de context op het herkennen van emoties en het nemen van tactische beslissingen. Het blijkt dat hiervoor de lichaamhouding van menselijke karakters in combinatie met óf gezichtsuitdrukking óf intonatie voldoende zijn om emoties te herkennen.

Derde GW prijs: Post (EST)

De derde prijs ging naar Tim Post voor zijn scriptie ‘Measuring effects of guided questioning support on inquiry performance in ZAPs’. De EST student voerde een experiment uit waarin hij onderzocht hoe ondersteunende leervragen de onderzoekende leerstrategieën van studenten beïnvloeden en hoe het gebruik van die strategieën leidt tot verschillende typen kennis. Uit de studie bleek dat ondersteuning door een groot aanbod van vragen het leerresultaat verminderde en de studenten sceptisch maakte over de methode.

Procedure selectie scriptieprijzen

De winnende scriptie van Karin Ludwig is geselecteerd uit een totaal van veertien GW-scripties die tussen 1 mei 2009 tot 30 april 2010 met een negen werden beoordeeld. De GW-jury bestond uit twee leden van de wetenschappelijke staf, namelijk Kim Schildkamp en Peter de Vries, de bachelorstudenten Joren van Dijk en Eva Kunst en voorzitter Hubert Coonen. Zij hebben bij het beoordelen van de scripties onder andere gelet op de kwaliteit van de literatuurstudie, de uitwerking van de probleemstelling, de opgestelde hypotheses, de dataverzameling en verwerking, de uitwerking van de discussie en de schrijfwijze.