Handhaving parkeerbeleid UT

Beste student,

Misschien heb je het al gemerkt: er wordt weer strenger toegezien op juist parkeren op de campus. Dit geldt dus ook voor het stallen van fietsen. Vanaf 1 december zal er door de politie formeler op toe worden gezien dat er binnen de daarvoor bestemde stallingen en parkeervakken geparkeerd wordt. Bij foutief parkeren wordt je fiets verwijderd en tijdelijk op een andere locatie gestald. Als dit je overkomt, kun je bij de Servicedesk van het gebouw terecht voor informatie.

Als je met de auto komt is het goed om te weten dat voor elk gebouw een voorkeursparkeerplaats geldt. Mocht deze vol zijn wanneer je op de campus aankomt, kun je de auto op een van de andere parkeerplaatsen parkeren. Op dinsdag 23 november zal de politie een actie inzetten om de voorkeursparkeerplaatsen per gebouw meer bekendheid te geven. Houdt er rekening mee dat de wegenverkeerswet ook op de campus van toepassing is. Bij fout parkeren loop je dus het risico op een boete.

Voor uitgebreide informatie over de parkeerplaatsen op de campus kunt u terecht op www.utwente.nl/fb. We hopen je zo voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Facilitair Bedrijf

=====================================================================================

Dear student,

You might have already noticed; the supervision on correct parking on campus has been stricter since November. This also counts for parking bicycles. From the 1st of December the police will more formally supervise correct parking. When you park your bicycle wrong, it will be removed and temporarily be placed at a different location. If this happens to you, you can go to the Servicedesk for more information.

If you travel to the campus by car it is good to know that for each building there is a preferred car park. If this car park is full when you arrive on campus, you can park on one of the other car parks. In order to make sure everyone is known with the preferred car parks the police will guide you to the correct one on Tuesday the 23rd. Take in account that regular traffic law applies on campus, so parking your car wrong might cost you a ticket.

For more information you can go to www.utwente.nl/fb.

Kind regards,

Facility Service Centre