7 FEB - GW-lunchdebat studierendement

Op maandag 7 februari 2011 worden alle GW-medewerkers en -studenten van harte uitgenodigd een debat over studierendement bij te wonen en daar hun mening te geven. Decaan Hubert Coonen heeft het debat geïnitieerd en bijdragen aan het debat wordt zeer op prijs gesteld.

Aanleiding debat

Uit een recent verschenen rapport van de VSNU blijkt het HOOP-gebied “Gedrag en Maatschappij’ op de UT (GW en BSK) landelijk opvallend hoog te scoren wat betreft het aantal studieswitchers en studie-uitval in en na de bachelor. Het percentage bachelorgediplomeerden binnen vier jaar ligt landelijk gezien laag en ruim onder het streefcijfer dat OCW in de meerjarenafspraken met de universiteiten heeft geformuleerd.

In het licht van de landelijke ontwikkelingen - zoals de ‘boetes’ voor langstudeerders, en de ambities van de UT en GW en op handen zijnde accreditaties - lijkt dit een geschikt moment om samen kritisch te kijken naar onze uitgangssituatie en van daaruit gezamenlijk op zoek te gaan naar oorzaken en oplossingsrichtingen.

Insteek debat

Het debat onder leiding van Mark Tempelman, gericht op de probleemverkenning, vormt het startpunt voor een traject waarin zowel gezamenlijk in de vorm van een vervolgdebat, als per opleiding - door op het thema geïnspireerde activiteiten en overleggen - gezocht kan worden naar concrete verbeteracties. Hiervoor is inbreng van studenten en medewerkers van belang. De komst en bijdrage aan het debat wordt zeer op prijs gesteld.

Tijd en plaats

Maandag 7 februari van 12.30u tot13.45u in Cubicus C238. Een gratis lunch is inbegrepen.

Aanmelden

In januari 2011 ontvangen alle GW-medewerkers en -studenten een uitnodigingsmail, waarmee zij zich kunnen aan-/afmelden voor het debat. Ook is het mogelijk om nu alvast aan te melden voor het debat via Marije Hahnen.