Toelating/aanmeldingsprocedure masterspecialisatie Geestelijke Gezondheidsbevordering 2011-2012 (sept)

Beste Psychologie student,

Zoals 17 mei j.l. reeds is medegedeeld op de Themavoorlichtingsbijeenkomst geldt voor de masterspecialisatie Geestelijke Gezondheidsbevordering (GG) met ingang van september 2011 een toelatingsprocedure. Dit houdt in dat maximaal 35 studenten per september 2011 kunnen instromen in de specialisatie Geestelijke Gezondheidsbevordering. Per februari 2012 zal er naar verwachting een tweede instroommoment zijn voor deze specialisatie, waarbij dan ongeveer 30 studenten kunnen instromen.

 Indien je wil instromen in de masterspecialisatie Geestelijke gezondheidsbevordering, en op 1 september 2011 aan de gestelde voorkenniseisen kunt voldoen*, moet je daarvoor (uiterlijk 17 juni 2011) een motivatiebrief en CV inleveren bij Carla van de Ven (l.c.vandeven-deboer@utwente.nl). Op basis hiervan zal met alle kandidaten een kennismakingsgesprek worden gevoerd in de periode van 20 t/m 25 juni 2011. Deze kennismakingsgesprekken zullen plaatsvinden met docenten uit de specialisatie Geestelijke Gezondheidsbevordering. 

Na alle gevoerde kennismakingsgesprekken krijg je te horen of je in september 2011 kunt starten met de masterspecialisatie Geestelijke Gezondheidsbevordering.

 Hopelijk heb ik je hiermee voor nu voldoende geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

dr. Henk Boer

Opleidingsdirecteur Psychologie

* De voorkenniseisen zijn te vinden in de presentatie van de Themavoorlichtingsbijeenkomst (klik op de link voor de presentatie), vanaf slide 61.