Vragen over Osiris?

Beste student,

Op dit moment  blijkt dat veel studieadviseurs door studenten worden benaderd met vragen omtrent Osiris.

Het is de bedoeling dat een student met vragen zich meldt bij Student Services (in de Vrijhof).

Wanneer Student Services de vraag niet kan beantwoorden (het kan zijn dat een vraag te opleidingsinhoudelijk is), word je doorgestuurd naar het BOZ van jouw eigen opleiding.

Wij verzoeken je dan ook vriendelijk niet de studieadviseur te benaderen met vragen over Osiris.

Verder is gebleken dat sommige studenten problemen hebben met het intekenen voor tentamens.

 Dit is niet meer mogelijk via TAST, maar moet ook via Osiris gebeuren.

Nog niet alle examenprogramma’s zijn gekoppeld. Wanneer een student zich voor een vak wil intekenen dat nog niet in het examenprogramma zit, is intekenen niet mogelijk. BOZ kan dit wel voor de student doen.  

Wellicht ten overvloede: BOZ-gerelateerde vragen kunnen via mail worden gezonden aan:

boz-gw@so.utwente.nl

Met vriendeljike groet,

de medewerksters van BOZ-GW