Taaltoets Nederlands voor alle eerstejaars studenten van GW

Beste Student,

Begin februari wordt er onder alle eerstejaars studenten van de faculteit Gedragswetenschappen een taaltoets Nederlands afgenomen. De toets bestaat uit 5 onderdelen met vragen over werkwoorden, spelling, grammatica, algemeen taalgebruik en vragen over NT2-problematiek.

De toets heeft een diagnostische functie: het is ons er niet om te doen studenten te selecteren op basis van hun taalvaardigheid; de toetsresultaten worden gebruikt om jullie gerichte adviezen te geven om eigen taalvaardigheid te verbeteren. Jullie zullen dan ook individuele feedback krijgen op de eigen taalvaardigheid. Ten slotte word je binnen de faculteit GW opgeleid tot een academisch professional die bij de afronding van de bachelor beschikt over adequate (mondelinge en schriftelijke) communicatieve vaardigheden.

Degenen die de toets onvoldoende hebben gemaakt, zullen een (gratis) licentie krijgen voor het gebruik van het computerprogramma Universiteitstaal, waarmee je online je schriftelijke taalvaardigheid Nederlands kunt verbeteren. Vervolgens zul je aan het eind van het studiejaar opnieuw aan de taaltoets moeten deelnemen.

De toets is gepland in de eerste collegeweek van kwartiel 3. Binnenkort wordt er op blackboard een pagina geopend genaamd: “GWtaaltoetsNL2009-2010” waarop je je kunt inschrijven voor één toetsmoment. Let hierbij goed op je rooster en eventuele andere werkgroepen van je opleiding die overlappen met sommige toetstijden. Je kunt je inschrijven van 6 januari tot uiterlijk 21 januari.

Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact opnemen met de studieadviseur van je opleiding. (OWK: Yvonne Luyten de Thouars, CW: Jeanet Luyerink, PSY: Martine van Maarseveen)

Met vriendelijke groet,

Dr. M.D.T. de Jong

Opleidingsdirecteur CW/CS

Drs. A.A.M. van Bijsterveld

Opleidinsdirecteur PSY/MPS

Dr. J.I.A. Visscher-Voerman

Opleidingsdirecteur OWK/EST