Verkeerde keuze gemaakt?

Mocht je na de kerstvakantie tot de conclusie gekomen zijn dat de keuze voor je opleiding die je in september bent begonnen niet de juiste was, dit kan zijn als je studieresultaten tegenvallen of de studie je niet erg aanspreekt, dan kan je een beroep doen op de Garantiebeurs.

Hiervoor moet je de studie staken voor 1 februari van je eerste UT-studiejaar.

·

Je moet een tweede opleiding gaan doen in het Hoger onderwijs. Dit kan of aansluitend of per september van het volgende studiejaar.

·

Je moet tijdens de eerste maanden van je studie aan de inspanningsverplichting hebben voldaan. Wat de inspanningsverplichting inhoudt is door je huidige opleiding bepaald. Daar kan je het navragen.

·

Je moet tenminste een gesprek hebben gevoerd met je studiebegeleider.

Ben je van plan voor 1 februari je studie psychologie te staken, neem dan contact op met de studieadviseur, Martine van Maarseveen. Als je voor de Garantiebeurs in aanmerking wilt komen kan je meer informatie verkrijgen over de voorwaarden bij de Informatiebalie Studentenbegeleiding, Rode Balie in de Bastille (1e verdieping), tel (489)2035. Daar ligt ook het formulier waarmee je kunt aangeven dat je gebruik wilt maken van deze regeling. Je moet in ieder geval het aanvraagformulier indienen voor 1 maart van je eerste UT-studiejaar; als je later aanvraagt, wordt je verzoek afgewezen.

Als je aan alle voorwaarden voldoet heb je recht op een financiële vergoeding gelijk aan het aantal maanden dat je ingeschreven hebt gestaan en studiefinanciering hebt ontvangen voor de opleiding waarmee je gaat stoppen. De hoogte van de bedragen zijn gelijk aan die van de basisbeurs, eventueel de aanvullende beurs, die je tijdens de eerste maanden van je tweede opleiding van de IB-groep zou kunnen ontvangen.

Voor meer vragen hierover kun je ook contact opnemen met de studieadviseur, Martine van Maarseveen: m.l.vanmaarseveen@utwente.nl