Nieuwe thema's/stagemogelijkheden

Binnen de opleiding zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de thema’s (of specialisatie/afstudeerrichting). Uitgebreide informatie over alle wijzigingen en overgangsregelingen binnen de opleiding vind je in de brief, die onlangs naar alle studenten is verstuurd.

Bachelor 3: Geen thema’s/specialisaties in bacheloropleiding
Studenten kiezen in het derde bachelorjaar geen thema/specialisatie meer. Je hebt de mogelijkheid, inleidende themavakken in de keuzeruimte te volgen in B3, maar de keuze voor een specialisatie maak je pas als instroomt in de master.

Bachelor 3: Voldoende ruimte voor stage en studeren in het buitenland
Het eerste semester van de B3 heb je een keuzeruimte van 30EC, die je kan invullen met een stage of studie in het buitenland, en natuurlijk met de minor. In deze periode worden geen verplichte vakken aangeboden, zodat je niets mist. Mocht je Psychologievakken willen volgen, dan kun je themavakken kiezen die gekoppeld zijn aan de afstudeerrichtingen en als keuzevakken worden aangeboden. Het is ook mogelijk, B2- of B3-vakken te volgen van andere opleidingen op de UT. Je kan zelf een gemotiveerd voorstel doen bij de examencommissie van de opleiding Psychologie.

Bachelor/premaster: Meer academische vaardigheden
In de bachelor en premaster willen wij nog meer aandacht besteden aan het verbeteren van academische vaardigheden. Om dit te bereiken is voor nieuwe bachelor- en premasterstudenten onder andere het vak Academische Vaardigheden toegevoegd.

Harde knip
Voor huidige eerste- en tweedejaars studenten geldt de invoering van de harde knip. Als je in september 2010 of later begint met de master, dan moet je de bachelor helemaal afgerond hebben om aan de master te mogen beginnen.

Wijziging namen en inhoud thema’s
Het thema Cognitie, Media en Ergonomie is van naam veranderd en heet vanaf volgend studiejaar Cognitie en Media (C&M). De inhoud is niet veranderd. Het thema Kennis en Onderwijs wordt vanaf komend collegejaar Instructie, Leren en Ontwikkeling (ILO). De inhoud van dit thema is sterk aangepast. Life Long Learning, Brain Sciences en het ontwikkelingsperspectief staan daarbij centraal.

Nieuw thema Geestelijke Gezondheidsbevordering
Per september 2010 heeft de opleiding Psychologie een zesde thema:
Geestelijke Gezondheidsbevordering. Na het afronden van deze master in combinatie met een aantal andere relevante vakken in de bachelor ben je formeel toelaatbaar tot de GZ-opleiding, een vervolgopleiding voor de geestelijke gezondheidszorg. De toelating voor een GZ opleiding in Nederland is echter erg moeilijk. Hetzelfde geldt voor een dergelijke opleiding in Duitsland.