OSIRIS: nieuw studentinformatiesysteem

Beste student(e),

Zoals bekend gaan we binnen de UT werken met een nieuw studentinformatiesysteem: OSIRIS.

WAAR EN HOE INLOGGEN?

Via Mycampus kan je inloggen in OSIRIS. Hieronder de link naar de website:

http://mycampus.utwente.nl/portal/page/portal/sportal/webapps

Kies hierbinnen voor OSIRIS Student. Je kunt inloggen met een ‘s’ plus het studentnummer en het bijbehorende wachtwoord.

INVOERING OSIRIS

Je zult in de aanloopperiode merken dat nog niet alle gegevens beschikbaar zijn, zo zullen bijvoorbeeld gegevens over jouw studiebegeleider en examenprogramma de komende weken worden ingevuld.

VRAGEN, OPMERKINGEN EN PROBLEMEN?

Een self service systeem wijst op zichzelf over het algemeen. Mocht dit niet lukken dan is er ook een gebruikershandleiding beschikbaar. Deze is te vinden op http://www.utwente.nl/diensten/so/osiris/handleidingen/

Verder kun je voor eventuele vragen terecht bij Student Services (Vrijhof, gebouwnummer 47).

http://www.utwente.nl/studentenbalie/student_services/

HOE ZIT HET MET DE HUIDIGE SYSTEMEN?

Naast OSIRIS blijft TAST tijdelijk beschikbaar voor het tentamenrooster.

Dit onderdeel van TAST wordt binnenkort vervangen door een functie via de studentenportal. Inschrijven voor tentamens verloopt wel vanaf nu via OSIRIS.

TOST verdwijnt, tentamenresultaten zijn op te vragen via OSIRIS.

VIST blijft dit studiejaar beschikbaar. De cursusinformatie wordt binnen OSIRIS nog geoptimaliseerd.

ACHTERGRONDINFORMATIE

Studenten werken met de zogenaamde self service module. Deze module is de afgelopen periode getest door enkele studenten en akkoord bevonden.

In het begin zal het misschien even wennen zijn aan de nieuwe OSIRIS-termen. Een vak heet bijvoorbeeld binnen OSIRIS een cursus en een tentamen een toets. Zie voor meer informatie de OSIRIS-site.

http://www.utwente.nl/diensten/so/osiris/

Veel succes met jouw studie en het gebruik van OSIRIS!

Vriendelijke groeten,

Het OSIRIS-projectteam.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

*** ENGLISCH VERSION

Dear Student,

As you know, the UT will be working with a new student information system: OSIRIS. You can now use this system.

WHERE AND HOW TO LOG IN:

You can find the website via mycampus

http://mycampus.utwente.nl/portal/page/portal/sportal/webapps

Click on OSIRIS Student. You can log in with the letter 's' plus your student number and the corresponding password.

OSIRIS START-UP:

You will notice that not all information is available during the start-up phase of the system. For example, your student advisor and study programme will be entered in the coming weeks.

QUESTIONS, REMARKS OR PROBLEMS?

A self-service system provides general information about itself. If this doesn’t provide sufficient information, a user’s manual is also available. You can find this at http://www.utwente.nl/diensten/so/osiris/handleidingen/

You can also get answers from Student services (Vrijhof, gebouwnummer 47).. http://www.utwente.nl/studentenbalie/student_services/

HOW ABOUT THE CURRENT/OLD SYSTEM?

TAST will remain online for a while alongside the OSIRIS system to provide information on your examination schedule. This part of TAST will be taken over by a student portal. Note that examination registration will now take place through the OSIRIS system.

TOST will be taken offline. You will be able to access your examination results through OSIRIS as well.

VIST will remain in use this academic year. The course descriptions will be entered into the OSIRIS system during that time.

BACKGROUND INFORMATION

Students will need to use a so-called self-service module. A group of students has tested the system recently and confirmed it is ready to use. It will probably be necessary to get used to OSIRIS terminology in the beginning. A 'vak' (course) is called a 'cursus' (course) in the OSIRIS system, for example, and an examination (tentamen) an exam (toets). For more information see the OSIRIS website:

http://www.utwente.nl/diensten/so/osiris/

We hope your experience with OSIRIS and your studies at Twente will prove successful and enjoyable.

Best wishes,

The OSIRIS Project Team