Nieuwe opleidingsdirecteur Psychologie

Beste studenten,

Met ingang van 1 maart is dr. Henk Boer voor vijf jaar benoemd tot opleidingsdirecteur van Psychologie. Henk Boer is lid van de vakgroep Psychologie & Communicatie van Gezondheid en Risico (PCGR). Zijn vakinhoudelijke expertise betreft de psychologie van preventief gezondheidsgedrag en de ontwikkeling van effectieve interventies om preventief gezondheidsgedrag te bevorderen. Henk neemt hiermee de taken over van interim-opleidingsdirecteur Toine van Bijsterveldt. Henk Boer zal zich samen met hoogleraren en ondersteunende staf richten op de verdere kwaliteitsverbetering en –borging van de opleiding Psychologie.