Win jij de scriptieprijs van het Hannemiekefondst met een werkstuk over autisme?

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) zal jaarlijks een prijs toekennen aan een MBO-HBO-WO- student die een werkstuk heeft geschreven waarin autisme centraal staat. Het betreft een geldbedrag van 500 Euro, dat door de winnaar vrij te besteden is. Om in aanmerking te komen voor deze prijs, kunnen de studenten de hierna vermelde procedure volgen.

Procedure kandidaten prijs Hannemieke-fonds:

·

Studenten kunnen hun werkstuk inclusief beoordeling door hun begeleider, toesturen aan de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) t.a.v. mw. Hochstenbach, Prof. Bronkhorstlaan 10, 3723 MB Bilthoven onder vermelding van “Hannemiekefonds”.`

·

Tevens sturen zij een electronische versie van het werkstuk en de beoordeling toe onder vermelding van “Hannemiekefonds” naar: Alice.Hochstenbach@autisme.nl.

·

De sluitingsdatum voor het insturen van werkstukken is 1 september 2010.

·

Alleen werkstukken (literautuurstudie en/of een praktijkonderzoek) die in het studiejaar 2009-2010 geschreven zijn, komen in aanmerking voor de prijs.

·

De jury beslist aan wie de prijs wordt toegekend binnen 3 maanden na de sluitingsdatum;

·

De prijsuitreiking vindt plaats tijdens het najaarscongres van de NVA of een van de andere congressen of themadagen van de NVA.

·

De winnaar wordt uitgenodigd om een samenvatting van het werkstuk te publiceren in Engagement, het blad van de NVA.

De jury bestaat uit:
Jan Schäffer, initiatiefnemer van het Hannemiekefonds;

Frans de Boer, bestuurslid NVA.

Jan Barendse, bestuurslid NVA

Lyda Blom, bestuurslid NVA.

De jury zal haar beslissing baseren op:

1.

Relevantie van het werkstuk voor personen met autisme en/of hun omgeving;

2.

Leesbaarheid van het werkstuk;

3.

Originaliteit/innovativiteit.

Indien u meer informatie wilt kunt u contact opnemen met mw. Alice Hochstenbach.

Telefoonnummer 030-229 9807.