Let op: bofepidemie onder studenten/ mumps among students

Aan de (aankomende) studenten van Universiteit Twente,

Graag willen wij het volgende onder je aandacht brengen:

Sinds december 2009 is er sprake van een bofepidemie onder studenten in Nederland. Vanwege aanhoudende overdracht in deze groep willen wij jou als student attenderen op het voorkomen van Bof en op het belang van bescherming door vaccinatie.

Bof is een zeer besmettelijke infectieziekte die wordt veroorzaakt door het bofvirus. Dit virus veroorzaakt o.a. een ontsteking van de speekselklier bij het oor. Als complicatie van Bof kunnen o.a. een zaadbalontsteking, een hersenvliesontsteking en gehoorverlies optreden.

Het bofvirus wordt overgedragen door druppeltjes uit neus- en keelholte tijdens het hoesten en niezen.

Bof is het meest besmettelijk vanaf 1 tot 2 dagen voor het optreden van de speekselklierzwelling tot 5 dagen daarna.

Iedereen die niet of onvolledig gevaccineerd is of de ziekte niet heeft doorgemaakt loopt risico om besmet te raken. Met name op plaatsen waar grote groepen samenkomen, is er een verhoogde kans op een bofinfectie.

Wij adviseren je dringend bij je ouders/verzorgers na te vragen of je volledig gevaccineerd bent. Dat wil zeggen dat je als kind 2 BMR-vaccinaties gehad hebt. BMR staat voor Bof, Mazelen en Rode hond. Ben je niet gevaccineerd tegen Bof dan heb je 2 vaccinaties BMR nodig met een tussentijd van 1 maand om goed beschermd te zijn. Heb je in het verleden 1 vaccinatie gehad dan heb je nu nog 1 BMR vaccinatie nodig. Wij raden je aan deze vaccinaties wel te halen om goed beschermd te zijn tegen deze besmettelijke infectieziekte.

Voor deze vaccinaties kun je terecht bij de GGD Regio Twente, Nijverheidstraat 30, 7511 JM Enschede op dinsdag 3, 10, 17 en 24 augustus van 14 uur tot 15 uur. De vaccinatie kost 10 euro per injectie, dit bedrag graag contant betalen.

Heb je nog vragen dan kun je contact opnemen met het meldpunt infectieziektebestrijding van de GGD Regio Twente tel. 053 4876840. Informatie kun je ook vinden op de website: www.ggdregiotwente.nl.

Met vriendelijke groet,

Mw. B.J. Beuvink-Chudak

arts infectieziektebestrijding

Dear student,

We would like to inform you about an important situation:

From the beginning of December 2009 there are increasing cases of the mumps among students in the Netherlands. Because the number op infected students continues to increase, we would like to inform you about the existence of the mumps and how you can protect yourself by vaccination.

The mumps is a contagious disease. The virus can cause a parotitis and in some cases it can cause an orchitis, meningitis or loss of hearing. The virus is transmitted through droplets from the nose-throat area during sneezing or coughing. The mumps is contagious from 1-2 days before appearance of parotitis until 5 days after appearance of parotitis.

Anyone who has not received two vaccinations against the disease or hasn’t already been contaminated with the disease is at risk of getting the mumps. Particularly when there is a gathering of many people, the risk of transmission of the mumps is more likely.

We urgently advise you to ask your parents/caretakers if you are fully vaccinated. Fully vaccinated means that you were vaccinated as a child with two vaccinations of the MMR (Mumps, Measles an Rubella). If you weren’t vaccinated against the mumps, then you need two vaccinations against the mumps with an interval of one month. If you had only one vaccination, that means you still need one vaccination now. We advise you to get these vaccinations in order to be well protected against this contagious disease.

You can turn to the public health service in Enschede (GGD Regio Twente), Nijverheidsstraat 30, 7511 JM Enschede to get the vaccinations on Tuesday the 3rd, 10th, 17th and 24th of August and on the 7th of September from 14:00 till 15:00. The costs are 10 euros a vaccination, we would like to ask you to pay in cash.

If you have any questions, please contact our service number infectious diseases GGD Regio Twente nr. 053 4876840. You can also check our website: www.ggdregiotwente.nl (written in Dutch).

With kind regards,

Mrs. B.J. Beuvink-Chudak

Public Health doctor

GGD Regio Twente
Nijverheidstraat 30

Postbus 1400

7500 BK ENSCHEDE

053 - 487 68 40