Aanmelding master(specialisatie) Psychologie september 2012

Om september aanstaande te kunnen starten met de master Psychologie dien je je vóór 8 juni 2012 aan te melden. Dit geldt voor alle masterspecialisaties: Instructie, Leren en Ontwikkeling (ILO); Conflict, Risico en Veiligheid (CRV); Human Factors en Mediapsychologie (HFM); Gezondheidspsychologie (GP); Geestelijke Gezondheidsbevordering (GG).

Zoals je begrijpt dient de opleiding tijdig inzicht te hebben in de aantallen studenten per masterspecialisatie.

Ook als je nu nog niet aan de eisen voldoet, maar daar middels de tentamens in blok 2B en de herkansingsmogelijkheid in augustus alsnog aan kunt voldoen, dien je je vóór 8 juni aan te melden. Aanmelden is nodig om verzekerd te zijn om in september te kunnen starten in de door jou gewenste masterspecialisatie. Als je je hebt aangemeld ontvang je vervolgens voor aanvang van het nieuwe studiejaar een uitnodiging voor de startbijeenkomst van de betreffende masterspecialisatie. De startbijeenkomst zal ook worden opgenomen in het rooster.

Let op: deze aanmelding staat los van de inschrijving als student. Je dient je natuurlijk ook gewoon weer via Student Services in te schrijven. Je ontvangt hierover een bericht van Student Services.

Je kunt je aanmelden voor de gewenste masterspecialisatie door vóór 8 juni een mail te sturen naar studieadviseur-mps@utwente.nl

In deze mail dien je te vermelden:

-

Naam en studentnummer

-

Voor welke masterspecialisatie je je wilt aanmelden

We zien je aanmelding graag tegemoet. Voor vragen kun je terecht bij de (pre-)master studieadviseur.