Belangrijk: aanmelding masterspecialisatie Geestelijke Gezondheidsbevordering per 1 februari 2012

Beste student Psychologie,

Hierbij willen we je informeren over de aanmeldingsprocedure voor de masterspecialisatie Geestelijke Gezondheidsbevordering voor het tweede instroommoment in het studiejaar 2011-2012, per 1 februari 2012.

Studenten die per 1 februari 2012 willen starten met de masterspecialisatie Geestelijke Gezondheidsbevordering moeten zich uiterlijk 31 oktober 2011 aanmelden. Aanmelden houdt in dat je uiterlijk 31 oktober 2011 een motivatiebrief inlevert bij Carla van de Ven (l.c.vandeven-deboer@utwente.nl). Hou er bij de aanmelding rekening mee dat je op 1 februari 2012 aan de gestelde eisen voor het starten met (de) master(vakken) moet kunnen voldoen.

Dat betekent voor bachelorstudenten Psychologie dat zij op 1 februari 2012 de propedeuse hebben afgerond, en dat zij ten minste 110EC uit het B2 en B3 studieprogramma hebben behaald. Hierbij moeten de bachelorvakken Statistiek 3, Inleiding psychopathologie en Psychodiagnostiek op 1 februari 2012 zijn afgerond.

Voor pre-master studenten geldt dat zij op 1 februari 2012 de vooropleiding (HBO/WO bachelor) hebben afgerond en ten minste 86 EC van het 91 EC pre-masterprogramma voor Geestelijke Gezondheidsbevordering hebben behaald. Hierbij moeten de vakken Inleiding psychopathologie en Psychodiagnostiek op 1 februari 2012 zijn afgerond.

Uiterlijk vrijdag 4 november 2011 ontvangen alle studenten, die zich uiterlijk 31 oktober 2011 hebben aangemeld, bericht over de verdere toelatingsprocedure.

Met vriendelijke groet,

mede namens de opleidingsdirecteur Henk Boer,

Laura Holsbeeke

Onderwijscoördinator Psychologie