Overgangsregelingen

Een overgangsregeling is van toepassing wanneer het onderwijsprogramma verandert. Een overgangsregeling kan je helpen als een vak niet meer aangeboden wordt, maar jij het nog niet gehaald hebt. De overgangsregeling geeft dan aan welke herkansingen nog worden aangeboden en welk(e) ander(e) onderwijs(eenheid) je moet volgen in plaats van het oude vak. Je vindt de geldende overgangsregelingen per studiejaar in de opleidingsspecifieke bijlage (PSY/MPS) van de Onderwijs- en examenregeling (OER).

De overgangsregelingen B2 en B3 (voor bachelorstudenten van 2012 en eerder) in verband met de invoering van het TOM onderwijs vind je (ook) hier.

Wanneer je (ernstige) studievertraging hebt opgelopen, bijvoorbeeld meerdere vakken van het jaar niet hebt behaald, is het dringend aan te raden contact op te nemen met de studieadviseur om jouw studievoortgang en planning te bespreken.