Bachelor en master opleiding psychologie

PSY/MPS-OSC.09.298

Overzicht Voorkenniseisen 2009-2010

Binnen de Bachelor en Masteropleiding PSY heb je voor het volgen van sommige vakken, specifieke voorkennis (verplicht) nodig. Dit betekent dat je een bepaald vak moet hebben afgesloten met een voldoende om een ander vak te mogen volgen. In de tabel hieronder kun je terugvinden voor welke vakken specifieke voorkennis is vereist en om welke specifieke voorkennis (verplicht) het in dat geval gaat.

Daarnaast kan het zijn dat er sprake is van gewenste voorkennis. Deze voorkennis is niet verplicht voor het volgen van een bepaald vak, maar wordt door de docent dringend aangeraden. In de tabel hieronder is terug te vinden wat de gewenste voorkennis is voor bepaalde vakken.

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk voor de meest recente informatie per vak op VIST of in de OER/OSS voor de vastgelegde eisen.

Indien er binnen een onderwijseenheid voorkenniseisen worden gehanteerd (b.v. slechts mogen deelnemen aan het tentamen indien de daaraan voorafgaande opdracht succesvol is afgerond) dient de docent dit voor de start van de onderwijseenheid schriftelijk (via VIST en TeleTOP) aan de deelnemende studenten te hebben meegedeeld.

Vak

Verplichte voorkennis

Gewenste Voorkennis

Bachelor 1

290116 Psychologisch ontwerpen: opdracht

 

290115 Psychologisch ontwerpen: theorie

Bachelor 2

290202 Onderzoeksopdracht

290116 Psychologisch ontwerpen: opdracht

 

Bachelor 3

Minor

Minimaal 80 EC behaald (excl. Minor-specifieke eisen)

 

Keuzevakken

Minimaal 80 EC behaald

Stage B3

B1 en B2 moeten behaald zijn

 

296301 Onderzoeksopzet en data-analyse in psychologisch onderzoek

- Afgeronde WO Propedeuse (P/B1)

- 296220 Statistiek 3

 

Bachelorthese

B1 en B2 moeten behaald zijn

 

Master

De Bacheloropleiding of pre-master moet afgerond zijn