Voor hbo studenten: doorstroomminor Psychologie

(DOORSTROOM)MINOR PSYCHOLOGIE VOOR HBO STUDENTEN

INLEIDING

Om de doorstroom tussen het HBO en de universiteit te versoepelen, is gekeken of het mogelijk is studenten van aanverwante HBO-opleidingen al tijdens hun HBO bachelor onderdelen van het pre-master programma Psychologie te laten doorlopen. Hiervoor is de doorstroomminor bedacht.

Door het volgen van de doorstroomminor tijdens je HBO-opleiding, is het mogelijk om versneld de master Psychology in te stromen. In plaats van een pre-mastertraject van ongeveer één jaar te moeten doorlopen, hoef je nadat je de doorstroomminor en je HBO-opleiding hebt afgerond nog maximaal een half jaar aan pre-master vakken te volgen (een module van 15 EC + zelfstudie, alleen mogelijk in semester 1), voordat je (per februari) aan de master Psychology kunt beginnen. Daarnaast is de doorstoomminor de ideale manier om uit te vinden of studeren aan de universiteit iets voor jou is.

DE DOORSTROOMMINOR PSYCHOLOGIE

De doorstroomminor volg je in je minorruimte van je HBO-opleiding. De doorstroomminor Psychologie kent twee mogelijke startmomenten, namelijk begin september (semester 1) en begin februari (semester 2). In de meeste gevallen volgen studenten de doorstroomminor in het 3e studiejaar op het HBO. Dan kun je het 4e studiejaar op het HBO “normaal” volgen en afronden en dan het vervolg van de pre-master Psychologie weer volgen vanaf de zomer(vakantie) / september in het daarop volgende jaar. Het is raadzaam om de invulling van je hbo minorruimte samen met je huidige studiebegeleider en de studieadviseur van Psychologie aan de UT (studieadviseur-mps@utwente.nl) te bespreken.

TOELATINGSEISEN

Om aan de doorstroomminor te mogen beginnen moet je aan een aantal eisen voldoen:

1.

Er worden alleen studenten toegelaten tot de doorstroomminor die met hun (aanverwante) HBO opleiding toelaatbaar zijn tot de pre-master. Zie voor een overzicht:

http://www.utwente.nl/onderwijs/master/opleidingen/psychology/toelating/toelating-hbo/

2.

Eerste en tweede studiejaar van je Hbo afgerond

3.

Niveau wiskunde en Engels*

4.

Toestemming van je studieloopbaanbegeleider

* Voor het (pre-)masterprogramma is zijn een degelijk niveau van wiskunde en Engels onontbeerlijk, zie ook http://www.utwente.nl/onderwijs/master/opleidingen/psychology/studieprogramma/pre-master/

Let op: voor studenten van Saxion die de doorstroomminor willen volgen geldt het volgende:

http://www.utwente.nl/onderwijs/master/doorstromen-hbo-ut/hbo-saxion/

VAKKEN IN DE DOORSTROOMMINOR

De vakken in de doorstroomminor komen overeen met het generieke / academische deel (30 EC) van het pre-master programma Psychologie. Het generieke deel bestaat uit methoden- en statistiekvakken, onderzoeks- en ontwerpvakken en een oriëntatie op de wetenschapsgebieden van de Psychologie.

Semester 1 (september – februari)

 

Semester 2 (februari - augustus)

Blok 1A

Blok 1B

 

Blok 2A

Blok 2B

5 EC

Research Methodology and Descriptive Statistics

201300063

5 EC

Inferential statistics

201300064

 

5 EC

Research Methodology and Descriptive Statistics

201300063

5 EC

Inferential statistics

201300064

5EC

Inleiding psychologie

192901050

5EC

Ontwerpmethodologie voor psychologie

192983030

 

5EC

Inleiding psychologie

192901050

5EC

Ontwerpmethodologie voor psychologie

192983030

5EC

Academisch schrijven

201200093

5EC

Pre-master onderzoekspracticum

201300078

 

5EC

Academisch schrijven

201200093

5EC

Pre-master onderzoekspracticum

201300078

Hoe het complete pre-master programma eruit ziet, kun je op nalezen.

http://www.utwente.nl/onderwijs/master/opleidingen/psychology/studieprogramma/pre-master/

AANMELDING

Wanneer je besluit om je in te schrijven voor de doorstroomminor aan de UT blijf je gewoon ingeschreven staan als student aan je huidige hbo-instelling. Aan de UT word je dan ingeschreven als ‘doorstroomminor student’. Wil je je aanmelden als doorstroomminor student, vul dan het doorstroomminor formulier in. Doe dit uiterlijk voor 1 augustus (instroom september) of 1 januari (instroom februari).

Saxion studenten: Tussen Saxion en UT zijn speciale afspraken gemaakt over het volgen van een doorstroomminor. Saxionstudenten moeten hun keuze ook doorgeven aan hun loopbaanbegeleider via een formulier op www.utwente.nl/doorstroom.

Als je de doorstroomminor wilt volgen, neem dan uiterlijk voor 1 juli (instroom september) of voor 1 december (instroom februari) contact op met de studieadviseur (pre-)master Psychologie aan de UT (via studieadviseur-mps@utwente.nl).

Aanbiedende academie:

Het onderwijs wordt verzorgd door de opleiding Psychology (MPS) op de campus van de Universiteit Twente.

Contactpersonen:

UT: voor algemene vragen: studievoorlichter-mps@utwente.nl

UT: voor specifieke vragen: Joleen de Jong (studieadviseur-mps@utwente.nl)

HBO: jouw studieloopbaanbegeleider

EINDE VAN DE DOORSTOOMMINOR EN STUDIEBEGIN (PRE)MASTER AAN DE UT

Als je de (doorstroom)minor hebt afgerond en je zit in je laatste jaar van je HBO-opleiding, dan dien je contact op te nemen met de studieadviseur van de (pre-)master Psychologie aan de UT (studieadviseur-mps@utwente.nl) om het vervolg van de pre-master te bespreken. Let op: dit (vervolg) gedeelte volg je altijd vanaf de zomer(vakantie) / september.