Bachelor PSY (dutch)

Overzicht doorstroommogelijkheden: HBO naar opleiding Psychologie (UT)

INHOUDSOPGAVE:

DRIE DOORSTROOMMOGELIJKHEDEN:

Optie 1) Met een afgeronde hbo-propedeuse

Optie 2) Na afgeronde hbo-opleiding

Optie 3) ‘Tijdens’ hbo opleiding / doorstroomminor

-

Belangrijk: wiskunde-norm

-

Belangrijk: Engels

 

DRIE DOORSTROOMMOGELIJKHEDEN:

Optie 1) Na de HBO-propedeuse

Een HBO-propedeuse geeft je toegang tot de bacheloropleiding PSY. Je stroomt dan in het eerste bachelorjaar van de opleiding in, samen met scholieren die na hun VWO bij PSY beginnen.

Aanmelding: via studielink (algemene inschrijving voor bacheloropleidingen).

Let op: voor de bachelor PSY geldt een Numerus Fixus (loting)
Website: www.utwente.nl/bachelor

Optie 2) Met een afgeronde HBO-opleiding

In sommige gevallen is het mogelijk om met een aanverwante HBO opleiding (vierjarige opleiding, geaccrediteerd en 168 SP/240 EC) toegelaten te worden tot de pre-master (schakeljaar) van Psychologie, om daarna door te stromen naar de master Psychology. Of je toelaatbaar bent tot de pre-master, is afhankelijk van je HBO-vooropleiding en de specialisatie die je wilt volgen in de master.

Zie voor meer informatie over de (pre-)master en de toelatingseisen: www.utwente.nl/master/nl/mps

Optie 3) Doorstroomminor Psychologie tijdens HBO opleiding

Als je na je HBO-opleiding wilt doorstromen in de master Psychology is het in sommige gevallen , afhankelijk van de HBO-opleiding die je volgt, mogelijk om tijdens een HBO opleiding de keuze-/ of minorruimte alvast in te vullen met vakken van de pre-master Psychologie. Deze doorstroomminor bestaat uit ongeveer 30EC, verspreid over een half jaar (=voltijd minor). Studenten volgen in dit geval vakken uit de pre-master, zodat het schakelprogramma in het geval van doorstroom naar de UT korter is.

Zie voor meer informatie over de doorstroomminor en de toelatingseisen: www.utwente.nl/psy/bachelor_psy/minor/hbo.doc

Belangrijk: Wiskunde-norm

Voor zowel het pre-master- als het masterprogramma is een degelijk wiskundeniveau onontbeerlijk. Als je wiskunde op VWO niveau hebt gehad, of wiskunde B op de HAVO (N&T of N&G profiel) met een voldoende hebt afgesloten, nemen we aan dat je over voldoende voorkennis in deze beschikt. Als je als HBO-bachelor niet voldoet aan deze norm, kun je op de UT een wiskundecursus volgen. Meer informatie over deze cursus vind je op onderstaande websites. Saxion Hogeschool biedt een vergelijkbare cursus aan voor Saxion-studenten. We kunnen wettelijk gezien geen wiskunde-eis stellen, maar we raden iedereen ten zeerste aan om deze (of een vergelijkbare) wiskundecursus te volgen als je niet voldoet aan het aanbevolen niveau, om zo te voorkomen dat je bij de onderzoeksmethodologische vakken in de problemen komt.

Belangrijk: Engels

Van studenten wordt verwacht dat ze Engels op VWO-niveau beheersen. Bij vakken wordt grotendeels gebruik gemaakt van Engelse boeken. Engelstalige colleges zijn een uitzondering. De student dient zelf ervoor te zorgen dat hij de Engelse taal voldoende beheerst. Dit wordt door de UT niet getoetst.