Master

Activiteiten en richtlijn planning masterthese 10EC 2014-2015

Hieronder vind je de richtlijnen voor de planning en het aantal gesprekken.

Jouw eigen planning (een tweetal data voor het inleveren van bepaalde stukken, zie onderstaand overzicht) en afrondingsdatum leg je in overleg met je begeleider(s) vast in je masterthesecontract. In de eerste kolom vind je een indicatie van waar een activiteit ongeveer zou moeten staan in de tijd.

Let op: de gehele master dient binnen een studiejaar te zijn afgerond. De masterthese dient binnen 5-6 maanden te zijn afgerond.

% tijd

Datum /

week

Activiteiten

Opmerking

 

 

Gesprek 1

Eerste gesprek over inhoud van het onderzoek, literatuur en mogelijke methode

 

15 %

 

Inleveren:

Opzet inleiding (inclusief voorlopige doel- en vraagstelling en literatuuronderzoek)

(richtlijn omvang inleiding: max 5 pagina’s)

 

 

 

Gesprek 2

Bespreken: opzet inleiding, doel- en vraagstelling, literatuuronderzoek, opzet methode en tijdsplanning

 

30 %

 

Inleveren:

Inleiding, concept methode en concept masterthesecontract

 

 

 

Gesprek 3:

Bespreken: feedback inleiding (inclusief hypothesen), methode, data-analyse, weergave resultaten in verslag

Tekenen masterthesecontract (zie Afstudeerweb), binnen 6 weken na start inleveren bij BOZ

2e begeleider aanwezig

60 %

 

Inleveren:

Conceptverslag resultaten, databestand en syntax (mits van toepassing).

Datum in mastercontract

vermelden

 

 

Gesprek 4:

Bespreken: feedback op resultaten en analyse. Voorbereiden schrijven discussie.

 

80 %

 

Inleveren:

Conceptverslag, inclusief resultaten en discussie (richtlijn omvang discussie 3-5 pagina’s)

 

 

 

Gesprek 5:

Feedback op resultaten en discussie.

 

90 %

 

Inleveren:

Concept eindverslag.

Datum in mastercontract

vermelden

 

 

Gesprek 6:

Groen licht gesprek en feedback op concept eindverslag. Groen licht indien verslag in huidige vorm met minimaal een 6 beoordeeld kan worden.

2e begeleider aanwezig

95 %

 

Inleveren (minimaal 3 werkdagen voor colloquium):

Definitieve masterthese

Voorbereiden colloquium

 

100 %

 

Colloquium