Het nu van een Curriculum Vitae (CV)

Het Curriculum Vitae (CV) is een belangrijk communicatiemiddel waarmee je kunt uitdrukken wie je bent, wat je doet en wat je voorkeuren zijn. Dit CV gebruik je wanneer je gaat solliciteren, maar ook als je ‘aangenomen’ wilt worden voor een afstudeeropdracht. Als je voor een opdracht in aanmerking wilt komen (zeker in het geval van externe opdrachten) is het belangrijk dat je een goed CV kunt overleggen. Je kunt je eigen CV, voordat je deze opstuurt naar een organisatie of docent ter beoordeling voorleggen aan de afstudeercoördinator.  

Een goed CV heeft de volgende indeling:

Personalia
Vergeet hierbij niet je e-mailadres en je mobiele nummer.

Opleiding
Hieronder volgen enkele tips:

  • Start hier met de voornaamste, de huidige opleiding.
  • Vermeld geen studiegidstekst maar omschrijf de opleiding in je eigen woorden.
  • Geef aan wanneer je met afstuderen wilt starten.
  • Kruip in de huid van een opdrachtgever.
  • Gebruik formuleringen die aansluiten bij de behoeften van de organisatie.
  • Noem een aantal voorbeelden van opdrachten die jij interessant vindt.

Werkervaring
Het is vooral van belang de relevante werkervaring te scheiden van de overige werkervaring. Wees daar niet te bescheiden in. Studenten maken wel eens de denkfout dat alleen datgene waarvoor je betaald kreeg, werkervaring genoemd kan worden. Stages binnen je vakgebied of stages binnen een bepaalde branche kunnen ook zeer relevant zijn. Realiseer je dat voor ieder bedrijf weer andere zaken relevante werkervaring kunnen worden genoemd.

Extracurriculaire activiteiten
Geef hier aan wat jij hebt ondernomen buiten je studie. Activiteiten zoals studentassistentschap, bestuurswerk, ervaringen in commissies of vrijwilligerswerk vinden potentiële werkgevers erg interessant. Hiermee kun je jezelf onderscheiden van andere kandidaten die wellicht dezelfde studie hebben gedaan.

Computerervaring
Dit is een apart onderdeel binnen het CV.
 

Talenkennis
Opdrachtgevers zien graag een overzicht van welke talen jij beheerst. De handigste indeling is de volgende: vloeiend, goed en matig voor mondelinge beheersing en goed, matig en nauwelijks voor schriftelijke beheersing. Voor de matige taalbeheersing kun je aangeven hoe lang je onderwijs hebt genoten in een taal (bijvoorbeeld 4 jaar middelbare school).

Hobbies
Je kunt je middels hobby’s profileren. Overdrijf daarin niet: het betreft geen contactadvertentie!

 

Bedenk dat alle belangrijke zaken in het CV dienen te staan. Meestal gaat een CV binnen een organisatie een eigen leven leiden. Een geïnteresseerde collega binnen een bedrijf zal nooit vragen om de begeleidende brief van een mogelijke kandidaat, maar wel om het CV.

Zie cv.pagina.nl of www.intermediar.nl voor meer tips.