Binnen de opleiding psychologie bestaat nog geen mogelijkheid om naar het buitenland te gaan. Er zijn bijvoorbeeld nog geen contacten met buitenlandse universiteiten, instellingen of bedrijven. Als je toch erg graag een buitenlandse ervaring op wilt doen in het kader van je studie dan zijn er wel een aantal tips hoe je dit aan kan pakken. Let wel op dat dit bijna altijd betekend dat je studievertraging op zult lopen.  

De volgende opties voor een verblijf in het buitenland zou je kunnen overwegen:

Tijdens of in het kader van je minor:

  • Je mist dan twee themavakken die parallel aan de minor worden aangeboden in kwartiel 1 en 2.

Tijdens je bachelorthese:

  • Je mist dan twee themavakken die parallel aan de minor worden aangeboden in kwartiel 3 en 4.
  • Je mist het vak Onderzoeksopzet en data-analyse (296301) dat in kwartiel 3 en 4 wordt aangeboden. Dit geldt als een zwaar en intensief vak en zal moeilijk te halen zijn zonder de (werk-)colleges bijgewoond te hebben. 

Tijdens de masterthese:

  • Afhankelijk van je studieplanning zal je thema- of verdiepingsvakken missen die worden aangeboden.
  • Het afstudeeronderzoek in het buitenland doen zal meer tijd en inzet vergen dan wanneer je dit in Nederland zal uitvoeren. 

Je zult zelf moeten kijken hoe je de aangegeven problemen met het missen van vakken op wilt lossen. Als je een plan hebt dan kun je een afspraak maken met de studieadviseur om de haalbaarheid hiervan te bespreken.  

De voorbereiding voor het afstuderen in het buitenland neemt ongeveer een jaar in beslag. Zorg dus dat je op tijd begint met voor bereiden. Je moet dan ook een jaar voor je ‘vertrek’ de studieadviseur informeren over je voornemens. Deze lange voorbereidingstijd is noodzakelijk omdat het vaak niet meevalt de voorwaarden te realiseren voor een goed resultaat. Het geniet sterk de voorkeur om met een goedgekeurd onderzoeksvoorstel c.q. plan van aanpak naar het buitenland te vertrekken.Je kunt ook bij een afdeling informeren of zij contacten heeft die aansluiten bij het door jou gekozen onderwerp. Natuurlijk mag je ook zelf contact leggen met buitenlandse instellingen. Doe dit dan wel altijd in overleg met de opleiding.  

Meer informatie over studeren in het buitenland vind je op deze sites: