PhD Understanding knowledge dynamics of decision-making in Dutch Health Care Institute, Maastricht

Bij de vakgroep Health, Ethics and Society, in de onderzoeksschool Public Health and Primary Care (School CAPHRI) is een vacature voor een promotieproject getiteld: ‘Understanding the knowledge dynamics of decision-making within Dutch Health Care Institute

Promotieplaats

Dit promotietraject maakt deel uit van een samenwerking tussen de onderzoeksgroep Health, Ethics and Society (HES) van de Universiteit Maastricht (UM) en het College voor zorgverzekeringen(CVZ). Het CZV is een zelfstandig bestuursorgaan met publieke taken. Onder anderen adviseert het CVZ de overheid over de samenstelling van het verzekerde pakket. Medio 2013 wordt het CVZ een andere organisatie met een nieuwe naam: Zorginstituut Nederland. Naast de taak van pakketbeheer, krijgt ze ook tot taak om een permanente verbetering van zorgkwaliteit en kwaliteitstransparantie te stimuleren en te ondersteunen. De samenwerking HES-CVZ richt zich op de gezamenlijke verkenning van de maatschappelijke inbedding van de besluitvorming over het verzekerde pakket en de kwaliteit van zorg, eb beoogt gezamenlijke leerprocessen op dat thema te bevorderen.

Beschrijving van het project

Dit project richt zich op een antropologisch onderzoek van de kenniscultuur waarin beslissingen van het Zorginstituut Nederland ten aanzien van kwaliteit van zorg en ten aanzien van het verzekerde pakket tot stand komen. In het bijzonder wordt onderzocht hoe verschillende wetenschappelijke disciplines en diverse vormen van ervaringskennis (bijv. van patiënten, burgers of van professionele deskundigen) een rol spelen bij de totstandkoming van besluiten en bij de maatschappelijke verantwoording van deze besluiten. In het verlengde daarvan zal de vraag worden beantwoord in hoeverre de bestaande kennispraktijk van het Zorginstituut Nederland adequaat is om beslissingen over kwaliteit en pakket te kunnen nemen en maatschappelijk te kunnen verantwoorden. Het betreft een kwalitatief-etnografisch onderzoek dat theoretisch put uit discussies over de rol van wetenschappelijke kennis in moderne risico maatschappijen. Het onderzoek brengt met zich mee dat de onderzoeker veel ‘op locatie’ vertoeft. 

Gevraagd

We zijn per 1 september 2013 op zoek naar een gemotiveerde PhD kandidaat die een relevante master heeft afgerond in de geestes- of sociale wetenschappen en die aantoonbare affiniteit heeft met het onderwerp van studie. Daarnaast vragen we dat de kandidaat:
- Kennis heeft van en ervaring heeft met kwalitatief, vooral antropologisch onderzoek;
- Aantoonbare affiniteit heeft met debatten over de rol van wetenschappelijke kennis in modern risico maatschappijen en met het vertalen daarvan naar de beleidspraktijk;
- Enthousiasme voor wetenschappelijk onderzoek kan combineren met betrokkenheid bij de praktijk van het Zorginstituut Nederland, met beide werelden goede relaties kan onderhouden, en een belangrijke rol kan spelen in de samenwerking tussen HES-Zorginstituut Nederland;
- Beschikt over uitstekende analytische vaardigheden;
- Beschikt over uitstekende communicatie- en (Engelse) schrijfvaardigheden;
- Kennis van het Nederlandse gezondheidszorgsysteem en ervaring met interdisciplinair onderzoek worden op prijs gesteld.

Geboden

De kandidaat wordt een promotie plaats geboden voor 4 jaar in een excellente, interdisciplinaire professionele omgeving. Hij/zij zal verbonden zijn aan de vakgroep Health, Ethics and Society en lokaal ingebed zijn in de graduate school Caphri. De PhD zal de PhD opleiding volgen bij de nationale onderzoeksschool WTMC.

Tijdelijk dienstverband voor 4 jaar.
Het salaris bedraagt € 2.062,- bruto per maand in het eerste jaar oplopend tot € 2.638,- bruto per maand in het vierde jaar, conform de promovendus salarisschaal. Elk jaar vindt er een beoordeling plaats.

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM. Voor meer informatie raadpleeg de website www.maastrichtuniversity.nl/, onder kopje A-Z Arbeidsvoorwaarden.

Contract type: Tijdelijk, 4 jaar

Universiteit Maastricht

De Universiteit Maastricht (UM), is bekend om haar unieke, innovatieve, probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO), dat wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering. Het onderzoek aan de UM is multidisciplinair en thematisch van aard, en vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools. De UM heeft op dit moment zo'n 15000 studenten en 4000 medewerkers. Ten gevolge van het sterke internationale karakter is een groot deel van zowel studenten als medewerkers afkomstig uit het buitenland. De UM bestaat uit: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Maastricht University School of Business and Economics, Faculty of Humanities and Sciences, Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen en Faculty of Psychology and Neuroscience.

Department

http://www.maastrichtuniversity.nl/MSC

Voor meer informatie kan men contact opnemen met Prof. Dr. Klasien Horstman, 043-3881144.

Prof.Dr.Klasien Horstman

Prof. Philosophy of Public Health

Dep. Health, Ethics and Society

Researchschool Public Health and Primary Care (Caphri)

Faculty Health, Medicine and Life Sciences

Maastricht University

The Netherlands

0031-43-3881144/1118

k.horstman@maastrichtuniversity.nl