Doorstuderen voor Leraar Maatschappijleer?

Beste Bestuurskunde / European Studies studenten,

Wel eens gedacht om je eerstegraads lesbevoegdheid te halen in Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen? Volg dan de eenjarige masteropleiding Leraar VHO Maatschappijleer en krijg – doordat deze masteropleiding door de overheid wordt bekostigd – één jaar extra studiefinanciering!