CampusApp
University of Twente

De Universiteit Twente doet er alles aan om de privacy van de gebruikers van de CampusApp te waarborgen. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe het verzamelen en gebruiken van gegevens bij de app in zijn werk gaat. Door de CampusApp te downloaden en te gebruiken ga je akkoord met het verzamelen en gebruiken van gegevens zoals dat in deze privacyverklaring is beschreven. Om je privacy te waarborgen, handelt de CampusApp altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wat is de CampusApp

De CampusApp is een initiatief van de Universiteit Twente. Het is een applicatie waarmee de Universiteit Twente de bezoekers van de campus tijdens hun bezoek virtueel aan de hand neemt. Dit door de mogelijkheid te bieden de afspraak die de bezoeker heeft inzichtelijk te maken, met daarbij de mogelijkheid te navigeren naar de dichtstbijzijnde parkeermogelijkheid of de afspraaklocatie. Daarnaast maakt de applicatie het mogelijk om de campus verder te ontdekken en berichten te posten in de app.   

Persoonlijke gegevens verzamelen

Als we persoonlijke gegevens van jou nodig hebben of toestemming nodig hebben om onderdelen in de CampusApp te laten functioneren word je nadrukkelijk gewezen op het feit dat je moet inloggen om gebruik te maken van deze functionaliteiten. Als je hiervoor geen toestemming verleent door niet in te loggen, wordt dergelijke inhoud niet aangeboden en worden jouw persoonlijke gegevens niet gekoppeld aan de CampusApp.

Welke informatie wordt door de CampusApp verzameld en verwerkt?

Account

De applicatie kan gebruikt worden zonder inlog van de gebruiker. Om gebruik te kunnen maken van de functionaliteit Meetings, To do’s en Messageboard die de CampusApp aanbiedt, moet de gebruiker echter wel inloggen. Deze inlog komt tot stand doordat er een expliciete uitnodiging voor een afspraak of afspraakbevestiging naar de gebruiker is gestuurd waarin de inlogcode wordt meegegeven. Het kan zijn dat je een inlog hebt ontvangen voor de CampusApp omdat je je hebt geregistreerd voor een evenement via onze website. Dan heb je voorafgaand aan gebruik van de CampusApp al toestemming gegeven voor het gebruik van je persoonlijke gegevens aan de Universiteit Twente. Voor het privacy beleid van de websites van de Universiteit Twente verwijzen we naar: https://www.utwente.nl/en/about-our-website/


Voor de inlog van de CampusApp en het gebruik maken van de functionaliteiten waar inlog voor nodig is, worden de volgende gegevens gedeeld met de app: 

·         Volledige naam

·         E-mailadres

Locatiegegevens

Om gebruik te kunnen maken van de navigatiecomponent van de applicatie dient de CampusApp op de hoogte te zijn van de locatie van de gebruiker. Daartoe moet je de applicatie machtigen om toegang te krijgen tot de gps-functie van jouw smartphone. Deze locatievoorzieningen kun je uitschakelen, je kunt dan echter geen gebruik maken van de navigatiefunctionaliteit.

Automatisch gegeneerde informatie

Om de applicatie optimaal te kunnen laten werken heeft CampusApp bepaalde informatie nodig. CampusApp verzamelt daarom automatisch gegeneerde informatie over jouw gebruik van de applicatie. 

Deze automatisch gegeneerde informatie bestaat uit het type browser, het besturingssysteem, bezochte pagina’s/schermen, IP-adressen en cookies. CampusApp gebruikt deze informatie enkel om jouw gebruik van de applicatie mogelijk te maken en je gebruikservaring te verbeteren en zal deze data nooit verkopen of delen met derden.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt de CampusApp ze? 

Voor de CampusApp maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje met informatie die een server naar de applicatie stuurt. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Voor de CampusApp hanteren wij hetzelfde cookie-beleid als voor onze websites. Voor informatie over ons cookiebeleid verwijzen we naar: https://www.utwente.nl/en/about-our-website/cookies/

Voor welke doeleinden wordt de informatie gebruikt?

De CampusApp zal informatie over jou uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

·         Om de totstandkoming van een persoonlijke programmaoverzicht mogelijk te maken

·         Om inzicht in de to do’s behorende bij een afspraak te verkrijgen

·         Om de totstandkoming van een messageboard bericht mogelijk te maken

Bescherming gegevens
CampusApp zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw (persoons-) gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 

Inzicht in de gegevens

Als je wilt weten welke gegevens CampusApp over je heeft verzameld en vastgelegd, kun je CampusApp vragen om een overzicht te geven van de persoonsgegevens die zij over jou heeft verzameld. Dit verzoek kun je sturen aan campusapp@utwente.nl.

Mocht je naar aanleiding van dit overzicht je gegevens wensen te laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of afschermen, dan kun je hiertoe een verzoek sturen aan het voornoemde e-mailadres. Indien je verzoek wordt afgewezen zal CampusApp aangeven wat de reden is voor de afwijzing. 

Wijziging Privacy Statement
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzingen worden bekend gemaakt via berichtgeving of binnen de Applicatie. We raden je dan ook aan om de meest recente versie van het Privacy Statement regelmatig te raadplegen.

Contact

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kunt u een e-mail sturen aan campusapp@utwente.nl