403 - Access forbidden

Nederlands

U heeft geen toestemming om deze pagina te bekijken. Misschien is deze webpagina alleen beschikbaar via het UT-netwerk (intranet) voor studenten en medewerkers: op de campus of daarbuiten via VPN. Een handleiding voor het instellen van een VPN-verbinding met het studenten- of medewerkersaccount kunt u hier vinden.

Bezoekt u deze pagina vanuit het UT netwerk en krijgt u toch deze melding? Dan bent u waarschijnlijk in deze browser met een ander gebruikersaccount ingelogd, dan u voor deze intranet-pagina nodig hebt. Het is technisch niet mogelijk, met twee verschillende accounts binnen dezelfde browser in te loggen. Via de menu-optie van u browser rechts boven kunt u een ‘nieuw incognitovenster/nieuw private window’ openen om met een ander account in te loggen. Bij de meeste browsers (uitzondering is CHrome) helpt het ook om de browser te sluiten, dan bent u uitgelogd met uw huidig account en kunt u de browser opnieuw starten om met een ander account in te loggen.

English

You are not allowed to access the requested webpage. Maybe this website is only available through the UT network (intranet) for students and employees: at the campus or via VPN. You can find a manual to set up a VPN connection here.

Are you connected to the UT network and still seeing this page? Then you are probably logged in to a UT service with another user account than you need for this page. You are not able to use two different accounts within the same browser. For Chrome, use the menu icon in the right upper corner to open a ‘new incognito window’ if you need to login with a second account. For other browsers, please close all browser windows of this browser to completely log out.