Zie Werken bij de UT

Loopbaan & Ontwikkeling

Binnen de Universiteit Twente staat het realiseren van inspirerend onderwijs, baanbrekend onderzoek en relevante innovatie centraal.

Ruim 3.000 wetenschappers en ondersteunende professionals zijn hier verantwoordelijk voor. Als onderdeel van de internationale academische omgeving, waar veranderingen elkaar in snel tempo opvolgen, is het voor de UT van groot belang dat medewerkers zich blijven ontwikkelen. Bijvoorbeeld om modern onderwijs te verzorgen of een kansrijk subsidievoorstel te schrijven.

De UT stimuleert en ondersteunt ontwikkelvragen van medewerkers, teams en leidinggevenden, voor zowel wetenschappers als ondersteunend personeel. De UT investeert in medewerkers en biedt een breed trainingsaanbod.

Een op maat gemaakt trainingsaanbod

Speciaal voor promovendi en postdoc onderzoekers is een op maat gemaakt trainingsaanbod beschikbaar. Voor promovendi betreft aanscherpen van hun academische vaardigheden; speciaal het schrijven van een uitstekend proefschrift. Voor Postdocs is het van belang zich verder te bekwamen in  moderne academische vaardigheden, bijvoorbeeld het schrijven van een publicatie. Aanbod trainingen promovendi en postdoc’s

Verder biedt de universiteit ondersteuning bij