DIVERSITEIT EN INCLUSIe LEIDEN TOT BETERE PRESTATIES, MEER INNOVATIE, GELIJKE KANSEN EN EEN AANTREKKELIJKERE POSITIE OP DE ARBEIDSMARKT.

Een inclusieve UT betekent ook een gelijkwaardige verhouding tussen mannen en vrouwen in hogere academische posities. In dit kader heeft de UT zich tot doel gesteld dat in 2020 20% van de hoogleraren vrouw is. Om dit resultaat te behalen worden prestigieuze Hypatia-leerstoelen ingesteld, waarop de UT tussen nu en 2020 tien vrouwelijke hoogleraren wil aanstellen. 

Het uiteindelijke doel van de UT is een diverse en inclusieve organisatie te worden, waarbij kwaliteit voorop staat.

HYPATIA-LEERSTOEL posities

Wat zijn Hypatia-leerstoelen?

De Hypatia leerstoelen zijn ingesteld om talentvolle vrouwelijke hoogleraren aan te trekken en hiermee het aandeel van vrouwelijk talent in de hogere academische posities te verhogen. De naam Hypatia komt van de 4e-/ 5e-eeuwse Griekse geleerde Hypatia, docente op het gebied van de Wiskunde en Filosofie en volgens de overlevering de eerste vrouwelijke wiskundige. Zij was in staat haar fenomenale kennis op zo’n inspirerende manier over te brengen dat zij in haar tijd een invloedrijke vrouw was. Ze is daarmee een lichtend voorbeeld van High Tech, Human Touch.

Hypatia fungeert als kwaliteitslabel: een kandidaat moet absoluut aan vooraf gestelde eisen voldoen. Zolang de UT deze kandidaten niet kan vinden, worden posities niet ingevuld.

Hypatia (geboren ca. 350 - overleden maart 415), Alexandrië

Hypatia was een wiskundige, astronoom en filosoof die leefde in een zeer turbulente periode in de geschiedenis van Alexandrië. Zij is de vroegste vrouwelijke wiskundige van wiens leven en werk redelijk gedetailleerde kennis bestaat. 

Ze was, in haar tijd, 's werelds toonaangevende wiskundige en astronoom, de enige vrouw voor wie een dergelijke claim kan worden gedaan. Ze was ook een populaire docent en docent over filosofische onderwerpen van minder specialistische aard, die veel loyale studenten en een groot publiek aantrok.
Bron: Britannica

Dual career

Het werven van getalenteerde medewerkers heeft hoge prioriteit voor de Universiteit Twente. Excellent onderwijs en onderzoek zijn afhankelijk van een diverse academische gemeenschap, met een breed scala aan talenten en nationaliteiten. Als internationale universiteit trekt de Universiteit Twente internationaal vooraanstaande onderzoekers aan.

Bij het accepteren van een nieuwe baan verhuist vaak ook een gezin mee naar Twente. We zien vaak dat getalenteerde potentiële medewerkers ook getalenteerde partners of partners hebben die eveneens hun carrière willen voortzetten. De Universiteit Twente biedt Dual Career-ondersteuning om partners of echtgenoten van nieuw wetenschappelijk personeel te helpen bij het opbouwen van een nieuw sociaal netwerk en carrière-advies te bieden bij het zoeken naar werk, vrijwilligerswerk of verdere studiemogelijkheden.

Dual Career-ondersteuning betekent niet zonder meer gegarandeerde resultaat: de kansen voor het vinden van een baan zijn afhankelijk van individuele kenmerken en de lokale banenmarkt. Wij kunnen wel een realistische inschatting geven van uw loopbaanperspectieven in en rond Twente. Voor universitaire banen helpen we partners altijd bij het vinden van een baan bij onze universiteit of partneruniversiteiten in Nederland of in Duitsland, aangezien Twente dicht bij de grens met Duitsland ligt. Belangrijk om te weten is, dat wanneer iemand zoekt naar een niet academische baan, de lokale arbeidsmarkt in het algemeen veronderstelt dat medewerkers Nederlands spreken. Daarom adviseren wij u om zo snel mogelijk Nederlands te leren. 

Onderzoeksomgeving

Onze faciliteiten voor toponderzoek zijn state-of-the-artMESA+ NanoLabBioNanoLabVirtual Reality LabDataLabExperimental Centre for Technical Medicine (ECTM)LEO-Center for Service Robotics, de supersone windtunnel, DesignLabBMS LabTPRC, SmartXp en TCO. In de moderne laboratoria werken onze onderzoekers vaak met externe partijen aan simulaties, tests en prototypes. Lees meer over ons toponderzoek.

Gender diversity netwerken

De UT heeft verschillende netwerken voor vrouwelijk wetenschappelijk personeel. Een gemeenschappelijk doel van de netwerken is het actief uitdragen van het belang van 'gender awareness' zowel binnen als buiten de UT.  

Onze focus op maatschappelijke uitdagingen

Vandaag de dag zijn de uitdagingen groter dan ooit. Onze wetenschappers, docenten en studenten voelen een grote verantwoordelijkheid om oplossingen voor wereldwijde vraagstukken te ontwikkelen. Om voorbereid te zijn op een onvoorspelbare toekomst.

We omarmen we de verbondenheid tussen mens en technologie. En met scherp oog voor de behoeften van mensen, bedrijven en maatschappij, verleggen we grenzen en gaan we voorbij aan verschillen in disciplines. Deze unieke cross-disciplinaire benadering maakt iedere keer weer het onverwachte mogelijk – zéker in combinatie met onze creativiteit en excellentie in wetenschappelijke disciplines. 

Vijf onderzoeksthema's

  • Improving healthcare by personalized technologies
  • Creating intelligent manufacturing systems
  • Shaping our world with smart materials
  • Engineering our digital society
  • Engineering for a resilient world

Meer weten? Bezoek onze onderzoekspagina.

High Tech Human Touch

Wij geloven dat technologie én mensen leidend zijn bij het ontwikkelen van oplossingen voor deze complexe, maatschappelijke uitdagingen. Centraal staat onze High Tech Human Touch-filosofie, waarin we - met scherpe focus op maatschappelijke impact - natuurwetenschappen, data-science, biologie en technische wetenschappen verbinden met sociale en gedragswetenschappen.