Werken bij de UT

Werken bij de UT

Met het vaststellen van Vision2020 heeft de UT ambitieuze doelen neergezet. Excellente studenten afleveren, internationale wereldburgers opleiden en afleveren, baanbrekend onderzoek opleveren. De behoefte van de UT-klant echt invullen. Wendbaar zijn ten opzichte van de veranderingen die in de maatschappij gaande zijn, niet eenmalig, maar blijvend, vanuit de cultuur van de organisatie snel kunnen schakelen.  

De organisatie kan dit bereiken wanneer men de kennis en energie die in de organisatie beschikbaar zijn, optimaal weet in te zetten om deze doelen te realiseren. Geen tijd kwijt zijn aan zaken die er niet toe doen. Geen energie kwijt zijn aan het herstellen van fouten.

En om deze laatste situatie te bereiken, is het van belang dat we de klantwaarde en klantbehoeftes écht kennen, de waarde-creërende processen zonder verspillingen gaan laten verlopen. De Lean-filosofie en vooral het lean-doen, houding en gedrag binnen deze filosofie, zijn een bewezen werkwijze om die klantgerichte organisatie zonder verspilling te realiseren. Om die reden is er in januari 2015 voor gekozen om te starten met lean, om een continu verbeterende organisatie te worden.


CONTINUE VERBETEREN

Continu verbeteren verloopt stap voor stap. Iedere keer opnieuw de “plan-do-check-act”-stappen doorlopen:

  • concreet doel stellen voor het resultaat;
  • meten van het resultaat;
  • en als de realisatie afwijkt van het doel, bijsturen.

Bijsturen betekent in dit geval met de medewerkers die kennis van zaken hebben, de situatie analyseren, de kernoorzaak van het probleem aanpakken en een nieuwe werkwijze vaststellen die ervoor zorgt dat je dichter bij het doel komt. Stap voor stap, kleine stappen, maar wel gestaag doorgaan, tot we uiteindelijk, met elkaar en de inzet van onze eigen kennis, het gewenste resultaat bereiken en daarna blijvend vasthouden.

De UT is begin 2015 gestart met de continu verbeter reis.

Nu, medio 2016 hebben inmiddels ruim 300 UT collega’s de kennismakingsworkshop bezocht. 24 collega’s hebben het green belt examen met goed gevolg afgelegd. Steeds meer collega’s hebben bijgedragen in workshops. Met elkaar zijn we nieuwsgierig geworden wat deze continu verbeter werkwijze precies inhoudt en hoe we de knelpunten in onze eigen organisatie kunnen verbeteren. We zijn aan het experimenteren met diverse instrumenten. Kaizen-problemsolving om kernoorzaken te vinden, prestatieborden om bij te sturen, Agile scrum teams om vernieuwing te implementeren, enz. Met elkaar zijn we aan het verbeteren, de UT way of working aan het ontdekken