Zie Top werkgever

HR Excellence in Research

DE UNIVERSITEIT TWENTE beschikt over UITSTEKENDE HR-VOORWAARDEN VOOR ONDERZOEKERS. ONTDEK WAAROM dit zo is EN HOE Wij dat PROBEREN TE BEHOUDEN voor de toekomst. 

De Universiteit Twente heeft de aanvraag ingediend om te worden erkend als een organisatie met excellent hr-beleid voor onderzoekers. Na goedkeuring zal zij het hr-logo “excellence in research” mogen voeren. De Europese Commissie wil openheid en transparantie van de arbeidsmarkt voor onderzoekers bevorderen. Zij heeft daartoe een handvest en een gedragscode voor de werving van onderzoekers opgesteld. Deze twee documenten dragen eraan bij om de carrière in de wetenschap nog aantrekkelijker te maken en werkgelegenheid te bevorderen.

De veertig beginselen

Het handvest en de gedragscode omvatten veertig beginselen. Voor implementatie hiervan is een procedure opgesteld die bestaat uit een interne analyse van regelgeving, werkwijze en het opstellen van een verbeterplan. In de aanvraag richting de commissie is op basis van een GAP analyse ons hr-beleid uitgewerkt in een verbeterplan, waarin acties zijn opgenomen. Hierbij is zorgvuldig gekeken naar de 40 beginselen uit het handvest en de gedragscode. Universiteit Twente onderschrijft de uitgangspunten in het handvest en de gedragscode. Mobiliteit vormt één van de speerpunten in de hr-strategie, waarbij openheid en een transparante arbeidsmarkt loopbaankansen van onderzoekers bevorderen.

HR Excellence in Research

Onderzoeksinstellingen die overeenkomstig de principes van het handvest en de gedragscode handelen, verwerven het logo 'HR Excellence in Research'. De Universiteit Twente heeft de aanvraag ingediend om na het doorlopen van de procedure toestemming te verkrijgen om het logo te mogen voeren. De interne analyse en het verbeterplan (op basis van de interne analyse) vormen onderdeel van de aanvraag.

Na goedkeuring zal de Universiteit Twente na twee jaar een zelfevaluatie uitvoeren naar de voortgang van de implementatie van handvest en gedragscode en naar de uitvoering van het verbeterplan.