een loopbaantraject voor getalenteerde jonge wetenschappers.

De Universiteit Twente biedt getalenteerde jonge wetenschappers een loopbaantraject, ook wel een Tenure Track. Met dit traject wordt excellent presterende wetenschappers de kans geboden om binnen een vooraf vastgesteld termijn (maximaal 6 jaar) door te stromen van UD-functie naar een UHD-functie en uiteindelijk zelfs naar de positie van hoogleraar.

Tijdens dit traject wordt de medewerker optimaal ondersteund en gefaciliteerd in het waarmaken van die ambitie.