De universiteit twente biedt getalenteerde jonge wetenschappers een loopbaantraject. Met dit traject wordt excellent presterende wetenschappers de kans geboden om binnen een vooraf vastgestelde termijn (maximaal 6 jaar) door te stromen van UD-functie naar een UHD-functie en uiteindelijk zelfs de positie van hoogleraar. Tijdens dit traject wordt de medewerker optimaal ondersteund en gefaciliteerd in het waarmaken van die ambitie.

Voor actuele tenure track posities: www.utwente.nl/vacatures