Zie Vacatures

Projectmanager Implementatie Integriteitsbeleid

Functieomschrijving

De Universiteit Twente hecht grote waarde aan het integer handelen van haar medewerkers en studenten en werkt continu aan het versterken van haar organisatie op het gebied van integriteit.
De Universiteit Twente heeft de ambitie om een ‘House of Integrity’ te creëren waar wetenschappelijke integriteit, sociale integriteit en zakelijke integriteit onderdeel van zijn en integraal worden benaderd. Hiertoe heeft zij een programma opgezet met activiteiten waarin ook de invulling van de implementatie van de zorgplichten van de instelling inzake wetenschappelijke integriteit, overeenkomstige de nieuwe Nederlandse gedragscode van de Vereniging van Universiteiten (VSNU, 2018) in is opgenomen. Een aantal projecten hiervan bevinden zich al in de uitvoeringsfase zoals het formeren van ethische commissies, research datamanagement en trainingen voor promovendi. Andere projecten en initiatieven bevinden zich in de voorbereidingsfase. Voor de coördinatie en ondersteuning van de uitvoering van dit traject zoeken wij een projectmanager annex secretaris.

 • Als projectmanager bent u verantwoordelijk voor het opstellen van een gedetailleerd implementatieplan (fase 1), in overleg met faculteiten en betrokken diensten van de Universiteit Twente. In dit plan wordt aangegeven hoe, wie, wanneer en onder welke randvoorwaarden de actielijnen worden uitgevoerd. Doel is om zicht te krijgen op welke relevante activiteiten reeds lopen en wat passende vervolgstappen zijn. Hiervoor stemt u af met de faculteiten en diensten, onder meer via een ronde van gesprekken met de contactpersonen van de faculteiten en betrokken diensten (HR, LISA, S&P). U zorgt voor een passende prioritering die aansluit bij de wensen van de faculteiten en diensten.
 • Daarnaast begeleidt u een aantal lopende initiatieven en ondersteunt deze in de rol van secretaris (zoals implementatietraject ethiekbeleid, website integriteit). U adviseert en ondersteunt de faculteiten en diensten in het versterken van hun organisatie op het gebied van integriteit.
 • U ondersteunt en adviseert de stuurgroep verantwoordelijk voor de implementatie van het integriteitsbeleid namens de Universiteit Twente.
 • Bij goed functioneren is een verlenging van de opdracht (fase 2) mogelijk waarbij u verantwoordelijk bent voor de begeleiding en coördinatie van reeds lopende initiatieven, en nieuw op te starten activiteiten.
 • U rapporteert aan de voorzitter van de stuurgroep (gedelegeerd opdrachtgever). U zal werkzaam zijn bij de eenheid van de voorzitter van de stuurgroep.

Profiel

 • Heeft gebleken affiniteit en ervaring met het onderwerp integriteit
 • Is op de hoogte van het hedendaagse discours over integriteit in de wetenschap of bereid om zich deze kennis eigen te maken
 • Beschikt over organisatiesensitiviteit en aantoonbare ervaring met de dynamiek en politiek-bestuurlijke verhoudingen binnen een cultureel diverse werkomgeving als de UT of andere publieke organisatie
 • Heeft uitstekende luister- en gespreksvaardigheden is een senior gesprekspartner in een universitaire context
 • Is proactief, faciliterend, samenwerkingsgericht, zorgvuldig en kan netwerken opbouwen en continueren
 • Beschikt over een academische opleiding
 • Ervaring in en met projectmanagement
 • Een uitstekende beheersing van Engels en Nederlands in woord en schrift


INFORMATIE EN SOLLICITATIE

Deze functie kan worden vervuld door interne en externe kandidaten. Voor vragen over de opdracht kunt u contact opnemen met dr. Nicole Torka (Afdeling Human Resources, n.torka@utwente.nl) , dr.ir. Haico te Kulve (Afdeling Strategie & Beleid, h.tekulve@utwente.nl).

De sollicitatie, vergezeld van motivatiebrief en curriculum vitae, kan tot en met uiterlijk 24 november 2019 worden geüpload via onderstaande link.

Ons aanbod

Wij bieden je een uitdagende functie, waarin ruimte is voor eigen ideeën en initiatieven. Het betreft een positie voor 24 uur per week voor de duur van 6 maanden met een optie voor verlenging.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Nederlandse Universiteiten.
Het salaris bedraagt afhankelijk van opleiding en ervaring minimaal maximaal € 4.978,--bruto per maand (schaal 11) bij een fulltime dienstverband (38 uur per week).

De organisatie

Universiteit Twente. Dat is menswetenschappen en technologie. High tech en human touch. Onderwijs en onderzoek die er toe doen. Nieuwe technologie als aanjager voor verandering, vernieuwing en vooruitgang in de samenleving. De Universiteit Twente is de enige campusuniversiteit in Nederland, verdeeld over zes faculteiten verzorgen we ruim vijftig opleidingen. De Universiteit Twente heeft veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en talentvolle onderzoekers krijgen de ruimte voor baanbrekend wetenschappelijk onderzoek.

De dienst Strategy & Policy (S&P) is verantwoordelijk voor de voorbereiding, formulering en ondersteuning van het instellingsbeleid van de Universiteit. Het beleid wordt in afstemming met faculteiten, instituten en de overige diensten vormgegeven. De dienst S&P houdt zich bezig met de beleidsvelden onderwijs, onderzoek, internationalisering en valorisatie.

Projectmanager Implementatie Integriteitsbeleid
Klik hier om te solliciteren