HomeOrganisatieOver de UT‘Samen een vuist maken tegen elke vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag’

‘Samen een vuist maken tegen elke vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag’

Met lede ogen zagen we afgelopen week de onthullingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland aan. Het was een pijnlijk inkijkje in wat er achter de schermen gebeurt bij één van ’s lands grootste televisieprogramma’s. De verhalen die werden blootgelegd, met dank aan het programma #BOOS, zijn niet uniek voor de mediawereld: het is een wijdverbreid maatschappelijk probleem dat ook in de academische gemeenschap voorkomt. Ook bij de Universiteit Twente. Dat vinden we niet acceptabel.

In het komende jaar staan we als UT regelmatig stil bij het thema seksuele intimidatie, maar ook bij sociale veiligheid in brede zin. Als College van Bestuur treden we actief op tegen elke vorm van grensoverschrijdend gedrag: daar geldt zero tolerance. Maar het is ook een opgave waar we als gemeenschap samen voor staan: gezamenlijk dragen we zorg voor een cultuur waarin dit soort gedragingen wordt voorkomen en bespreekbaar is als het zich voortdoet. Dat doen we niet alleen door scherp te zijn op ons eigen (voorbeeld) gedrag, maar ook door alert te zijn op ongepast gedrag van anderen en daarop te handelen. Duidelijke gedragscodes en protocollen helpen daarbij, maar zijn ondersteunend aan de cultuur die we met elkaar maken.

In de verhalen rond The Voice hing seksueel grensoverschrijdend gedrag nauw samen met machtsmisbruik. Daar bleek hoe machtsrelaties - of gevoelde machtsrelaties - een grote rol spelen in het toelaten van ongewenst gedrag en het niet durven melden op momenten dat het toch gebeurt. We spreken bewust over ‘gevoelde’ machtsrelaties, want het doet er niet toe of er sprake is van een feitelijke machtsrelatie of niet. Als deze zo wordt gevoeld, dan ís daar sprake van.

De academische gemeenschap is kwetsbaar voor machtsrelaties tussen mensen; tussen medewerkers onderling maar ook tussen medewerkers en studenten. Dat vraagt van ons als universiteit om ons zo te organiseren dat daar geen machtsmisbruik kan ontstaan. Continu moeten we ons bewust zijn van hoe we ons tot elkaar verhouden, en moeten we alles in het werk stellen om te voorkomen dat misbruik kan plaatsvinden.

Ook weten we dat seksueel ongewenst gedrag helaas vaak voorkomt in het sociale studentenleven. Ook daar bewaken we met elkaar de grenzen van het toelaatbare, waarbij we willen benadrukken dat ook het gebruik van alcohol of drugs nooit als gevolg mag hebben dat de grens van een ander overschreden wordt.

We vragen je om samen met ons ook in de komende tijd een vuist te maken tegen elke vorm van seksueel ongewenst gedrag. Door hier met elkaar over te spreken, door je uit te spreken, door anderen aan te spreken, en door met elkaar een veilige omgeving te bieden waarin iedereen de veiligheid voelt om zich uit te spreken en het kenbaar te maken indien er sprake is van ongewenst gedrag.

Tom Veldkamp, Machteld Roos, Vinod Subramaniam
College van Bestuur Universiteit Twente

Hulp en ondersteuning

Heb je te maken met seksuele intimatie of ander ongewenst gedrag? Op onze integriteitswebsite is meer informatie te vinden over de ondersteuning en hulp die de UT je kan bieden. Er is ook een speciale studentenwebsite over seksueel geweld en er is een Canvas-pagina over dit thema.