Als je het niet eens bent met een beslissing die gevolgen heeft voor jouw rechtspositie kun je dat op verschillende manieren kenbaar maken. Naast de informele weg (zoals het bespreken van je wensen of gerezen bezwaren met je direct leidinggevende en/of je HR-adviseur) kun je ook de formele weg bewandelen door het indienen van een bezwaarschift bij het college van bestuur. In de bezwaarprocedure wordt de oorspronkelijke beslissing heroverwogen. Een adviescommissie (de bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente) adviseert het college van bestuur over de te nemen beslissing op bezwaar.

Als je het vervolgens niet eens bent met de beslissing die het college van bestuur op jouw bezwaar neemt, kun je hiertegen beroep instellen bij de rechtbank. Tegen een uitspraak van de rechtbank staat hoger beroep open bij de Centrale Raad van Beroep in Utrecht.