Toolbox

Op deze pagina staan verschillende middelen die jou en je collega's kunnen ondersteunen bij het vergroten van de bewustwording op het gebied van integriteit. Deze middelen kunnen je ook helpen om het gesprek te voeren over integriteit. 

Jaarkalender cursussen 2022

Wegwijzers integriteit

Downloads

In deze wegwijzers vind je eenvoudig bij wie je kunt aankloppen als je vragen hebt over integriteitskwesties.

Dialogen Wetenschappelijke integriteit

Bekijk de videodialogen over wetenschappelijke integriteit via onze YouTube playlist Building a House of Integrity

Mindlab

Met de theatervoorstelling Mindlab willen we een positieve bijdrage leveren aan het werk- en leefklimaat van de Universiteit Twente. Integriteit in alle domeinen – sociaal, wetenschappelijk en zakelijk – vormt bij het werken in de wetenschap het fundament. Daarbij hoort een open werk- en leefklimaat waarin het bespreekbaar maken van dilemma’s vanzelfsprekend is. Mindlab inspireert je en daagt je uit om zelf en met elkaar na te denken en in gesprek te gaan over wat voor jou belangrijk is in je dagelijks werk, je carrière en je leven – binnen en buiten de universiteit.   

Mindlab: A science fiction thriller that gets at the heart of science

TheaterMakers Radio Kootwijk (voorheen Productiehuis Plezant) heeft samen met de Universiteit Twente en de Universiteit Utrecht (UU) de theatervoorstelling Mindlab ontwikkeld – onder meer met een subsidie van het Sociaal Fonds voor de Kennissector (SoFoKleS).

Dilemmaspel: PROFESSIONALISM AND INTEGRITY IN RESEARCH

De Dilemma Game nu beschikbaar in een app
Meer informatie en download
De Dilemma Game confronteert onderzoekers met lastige dilemma’s in de context van een kritische dialoog, en helpt hen zo om hun ‘morele kompas’ verder te ontwikkelen. Jarenlang is de Dilemma Game gespeeld als kaartenspel, maar in 2020 is het spel gedigitaliseerd. De Dilemma Game app geeft onderzoekers nu de mogelijkheid deze ‘anytime, anywhere’ te spelen, individueel of samen met studiegenoten en collega’s.​​​​​

Probeer de app ook uit

Onze UT-collega's Jeroen Rouwkema en Frances Wijnen gingen je voor.

Dit dilemma spel is ontwikkeld door de Taskforce Wetenschappelijke Integriteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het doel van deze taskforce is om de bewustwording te vergroten en voorstellen te ontwikkelen die bijdragen aan het behoud van wetenschappelijke professionaliteit en integriteit. De afdeling HR heeft twee hardcopy exemplaren beschikbaar om te gebruiken. Neem contact op met het HR-secretariaat (secretariaat-hr@utwente.nl /tel: 8012) als je dit spel wilt lenen. Het spel is in het Engels.

Film 'On Being a Scientist'

Deze 56-minuten durende film is voor onderwijsdoeleinden ontwikkeld door Leiden University. Hij is bedoeld om studenten bewust te maken over wetenschappelijke integriteit en ze voor te bereiden op problemen en dilemma's die ze als wetenschapper kunnen gaan tegenkomen.

 Bron en intellectueel eigendom: Leiden University

Onderzoeksseminar over integriteit op 4 maart 2020

De faculteit ITC organiseerde een onderzoeksseminar “If Academic Integrity of the solution, what is the problem?" op 4 maart jl. om wetenschappelijke integriteit onder de aandacht te brengen bij medewerkers en studenten. De presentaties die gegeven zijn hieronder als download beschikbaar.

Meer informatie over dit seminar en informatie over andere workshops over ethiek kun je vinden op de ITC Ethics Commitee website.

Presentatie 'ETHICS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY'

Bekijk de online presentatie (in het Engels) van Peter-Paul Verbeek die hij gaf voor de Universiteitsbrede Ethiek Commissie over zijn werk en ethiek binnen onze universiteit.