Contactpersonen op het gebied van integriteit zijn Haico te Kulve (S&B, aandachtsveld wetenschappelijke integriteit) en Nicole Torka (HR, aandachtsveld sociale integriteit). 
Zij nemen ook anonieme vragen in behandeling.

Beiden zijn bereikbaar via email: integrity@utwente.nl