Zie Over de UT

VAN TOEN TOT NU

Vijftig jaar 'high tech human touch': de Universiteit Twente, die bij de oprichting in 1961 nog Technische Hogeschool Twente (THT) heette, wist zich al vroeg te onderscheiden door techniek te integreren met sociale wetenschappen. Ook onderscheidde de 'derde TH' zich met haar campusterrein en haar onderwijsaanpak. 

In 1961 ging de Tweede Kamer akkoord met de vestiging van een derde TH in Enschede. Enschede werd verkozen als vestigingsplaats boven Alkmaar en Deventer. De aanwezigheid van een sterke maakindustrie (textiel, metaal, elektrotechniek, chemie), de benodigde vernieuwing van de textielindustrie en de ferme lobby van diezelfde industrie én de oostelijke overheden droegen waarschijnlijk bij aan deze keuze. Net als het feit dat de gemeente Enschede het landgoed Drienerlo beschikbaar stelde voor de eerste campus-universiteit van Nederland.

Architecten ir. W. van Tijden en ir. S.J. van Embden op landgoed Drienerlo

Architecten ir. W. van Tijden en ir. S.J. van Embden op landgoed Drienerlo

De eerste schop ging in september 1962 de grond in. De opdracht aan de architecten ir. W. van Tijen en ir. S.J. van Embden luidde: maak een mooie Technische Hogeschool. De barre winter legde de bouw lange tijd stil. Op 14 september 1964 opende Hare Majesteit Koningin Juliana de Universiteit Twente, toen nog THT. De eerste lichting bestond uit tweehonderd studenten waarvan vier meisjes.

Pas in de zomer van 1986 kreeg de THT haar huidige naam: Universiteit Twente. Dit gebeurde in 1984 naar aanleiding van de wijziging van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs waardoor HBO-scholen de naam Hogeschool konden aannemen. Om verwarring te voorkomen werd tot de naamswijziging besloten.

In 2011 vierde de universiteit haar 50ste Dies Natalis in het bijzijn van van Koningin Beatrix.