Sponsoren

Twente Science Quiz

Quizmasters: Dennis & Valerio

Waterschap Vechtstromen

Door klimaatverandering komen hevige regenbuien en langere periodes van droogte steeds vaker voor. Dit beïnvloedt de leefbaarheid van onze steden. Veel steden kunnen tijdens een zware regenbui al dat water niet in één keer opvangen en afvoeren. Daardoor blijft er water liggen en kan er waterschade ontstaan. Daarnaast wordt het in droge periodes steeds moeilijker om de stad koel te houden en het stedelijk groen te voorzien van voldoende water.

Wij zetten ons in om samen met partners – gemeenten, de provincie, private partijen en burgers – oplossingen te vinden en maatregelen uit te voeren waar dat nodig is. Het streven is een leefbare stad waarin slim wordt omgegaan met water, klimaat, ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. Dit noemen wij een KlimaatActieve Stad (KAS).

Volg ons op social media

Website: www.vechtstromen.nl
Mail: info@vechtstromen.nl
Twitter: https://twitter.com/Vechtstromen of @vechtstromen 
Facebook: https://www.facebook.com/Vechtstromen
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/waterschapvechtstromen 
Instagram: https://www.instagram.com/vechtstromen/