Op de World of Tomorrow Wetenschapsexpositie krijgt ieder uur een andere wetenschapper het podium. In pakweg vijftien minuten vertellen zij vol passie over hun werk. Loop binnen in de grote kerk om hun verhaal te horen.

DE SPREKERS

BRAM NAUTA

Vrijwel iedereen heeft zijn uitvindingen wel in handen gehad. Prof.dr.ir. Bram Nauta (1964) bedenkt namelijk slimmigheden voor chips, die bijvoorbeeld in telefoons worden gebruikt. De hoogleraar van de Universiteit Twente denkt dat het ontwerp van chips alleen maar belangrijker wordt om snelle telefoons en computers te blijven maken. Bram Nauta bouwde samen met een vriendje op 11-jarige leeftijd al een zendertje na. Daarmee kon hij uitzenden op de FM-omroepband. Na het behalen van zijn vwo-diploma besluit Bram om elektrotechniek te gaan studeren aan de Universiteit Twente. Tegenwoordig is Nauta hoogleraar Integrated Circuit Design aan de universiteit Twente. Samen met zijn team van studenten en collega’s werkt hij dagelijks aan nieuwe technische uitdagingen op het vlak van draadloze communicatie. Zo gaan mobieltjes dankzij zijn ontwerpen zuiniger met energie om, neemt de snelheid van datatransport toe en is het signaal beter.

PETER-PAUL VERBEEK

Prof. Dr. Ir. Peter-Paul Verbeek (1970) verdiept zich in de relaties tussen mens en technologie. Hij is hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek aan de Universiteit Twente. Zijn specialiteit is de verwevenheid van mens en techniek en de plaats van ethiek hierin. Door met een wijsgerig-antropologische blik te kijken naar de hulpmiddelen die wij toevoegen aan ons leven, ontdekt hij hoe techniek ons leven en gedrag stuurt.  

SEVIM AKTAS

Sevim Aktas (1997) is studente Advanced Technology. Ze is erg geïnteresseerd in technologie en management. Sevim is hoofd strategie van het Green Team Twente. Ze is verantwoordelijk voor de race strategie, waarbij ze focust op het boosten van de efficiëntie van de auto en de performance op de baan. Naast haar studie volgt ze een Honours Programme.