HomeOrganisatieNieuws & EventsEvenementen & PlechtighedenSustainability WeekProgrammaFiDETT en KIEM; digitalisering en onderwijsontwikkeling voor de energietransitie

FiDETT en KIEM; digitalisering en onderwijsontwikkeling voor de energietransitie

Bent u geïnteresseerd in hoe een digital twin van een wijk kan helpen in de energietransitie, en hoe het aanbod van onderwijs moet evolueren en reeds aan het evolueren is om dat verder te bevorderen? Schrijf u dan snel in voor de online sessie van FiDETT en KIEM! 

Op donderdag 14 oktober, van 10:00h tot 11:30h, zullen  FiDETT en KIEM een gezamenlijke presentatie geven over hun bezigheden. FiDETT (Fieldlab Digitalisering EnergieTransitie Twente) en KIEM (Kennis innovatie mapping) zijn twee onderzoeksprojecten waarbij de ROC van Twente, Saxion Hogescholen en Universiteit Twente samenwerken met partners uit de praktijk. Het doel van beide projecten is de wijkgerichte aanpak van werkzaamheden in de energietransitie te bevorderen middels bijvoorbeeld digitalisering. Hierin heeft KIEM in een voorfase gekeken naar alternatieve digital twin concepten, terwijl FiDETT kijkt naar de informatiebehoefte en -management in zo’n digital twin. FiDETT kijkt daarnaast naar de voor de energietransitie benodigde ontwikkeling in het onderwijs. Voorbeelden van de uitkomsten van de projecten is de samenwerking tussen (studenten van) de instellingen met een grondradar en de ontwikkeling van een ‘meetfiets’ om warmteontwikkeling te zien. 

Tijdens de sessie zal verteld worden over de doelen en over de progressie en resultaten die tot nog toe behaald zijn, inclusief verdere toelichting van de zojuist genoemde voorbeelden. Tevens zullen onze komende stappen worden belicht. En u zou met frisse inzichten die stappen nog verder vorm kunnen gaan geven. We hopen u tijdens onze sessie te zien! 

Inschrijven: Mailen naar Karina Vink via k.vink@utwente.nl 

Locatie: Online, MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjY2Y2RhNDktMjJlZC00ODE1LTg0OTUtNDI1MzE5MjNjMmM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22723246a1-c3f5-43c5-acdc-43adb404ac4d%22%2c%22Oid%22%3a%2239172a9e-4234-4f7b-ace7-7c4071bec111%22%7d 

FiDETT en KIEM; digitalisering en onderwijsontwikkeling voor de energietransitie
Registreer