Programma

Opening Academisch Jaar op 5 september
Thema: University of Impact

We hopen dat je je aansluit bij onze Opening Academisch Jaar op maandag 31 augustus vanaf 13.45 uur in de Waaier op onze campus. Het welkomstwoord, de introductie en de uitreiking van verschillende prijzen wordt gedaan door de Voorzitter van het College van Bestuur, Victor van der Chijs en de Rector Magnificus, Ed Brinksma. Na een intermezzo door singer-songwriter Douwe Bob, zal Rem Koolhaas, misschien wel de meest invloedrijke architect ter wereld, zijn visie op universiteiten met ons delen. Studenten zullen vervolgens het publiek prikkelen door hun "University of Students" te presenteren. Rector Magnificus Ed Brinksma rondt het officiële programma af en opent het academisch jaar officieel omstreeks 16.45 uur. Tenslotte is er een receptie.

31 augustus 2015

13.45u:

Ontvangst met koffie/thee

14.30u:

Start Opening Academisch Jaar door Victor van der Chijs, voorzitter College van Bestuur, Universiteit Twente

14.35u:

Uitreiking Onderwijsprijs, TGS-award en afstudeerprijzen door Ed Brinksma, Rector Universiteit Twente

14.55u:

Muzikaal intermezzo door Douwe Bob

15.10u:

Inleiding lezing Rem Koolhaas, door Victor van der Chijs

15.20u:

Lezing door Rem Koolhaas; Rethinking the University

16.10u:

Muzikaal intermezzo Douwe Bob

16.25:

De Universiteit van Studenten, door Anne Buningh, voorzitter van de Student Union

16.40: 

Afsluiting met officiële Opening Academisch Jaar, door Ed Brinksma

16.45 

Receptie  

De Opening Academisch Jaar vindt plaats in gebouw de Waaier op de Campus. De voertaal tijdens de bijeenkomst is Engels.

Rem Koolhaas
Rem Koolhaas
Douwe Bob
Douwe Bob
Anne Buningh - Chair Student Union
Anne Buningh - Chair Student Union