Nieuwjaarsontbijt

UT in de Media Prijs

Sinds 2012 dingen UT’ers mee naar de UT in de Media Prijs. Doorlopend volgt de afdeling M&C de media optredens van de Universiteit Twente op radio, tv, in kranten en bladen.

Eigen bijdragen

De afdeling M&C houdt elk jaar een lijst bij van UT’ers die hun bijdrage in de media doorgeven. Iedere keer wanneer er een UT’er in het nieuws komt (krant, radio, tv, tijdschrift, internet) levert dat (gewogen) punten op. M&C verzorgt regelmatig doorplaatsingen in de UT Nieuwsmail, facultaire nieuwsbrieven, facultaire websites, in de alumninieuwsbrief en op Facebook, Twitter en LinkedIN.

De UT in Media Prijs stimuleert, dat resultaten van het wetenschappelijk onderzoek, dichter en vaker bij een breder publiek onder de aandacht komen. De mediatoppers zet het CvB elk jaar in het zonnetje. We roepen iedereen op (WP’ers, PhD’s, medewerkers en studenten) hun media uitingen via de website in te vullen. Graag ontvangen wij tevens het bewijsmateriaal (linkje of pdf).

Heb je interessant nieuws, maar je weet niet precies hoe je dit in de media onder de aandacht kunt krijgen? Neem dan contact op met de afdeling Persrelaties van M&C (persrelaties@utwente.nl).

Wij kijken uit naar jouw bijdrage.

Spelregels UT in de Media Prijs

  • Een verwijzing met de naam Universiteit Twente is vereist,
  • Voor een bijdrage waarin alleen een instituutsnaam (MESA, MIRA, CTIT, IGS) wordt vermeld, vindt 50% punten aftrek plaats,
  • Namen van alléén faculteiten, wetenschappers of vakgroepen tellen niet mee,
  • Wetenschappelijke publicaties tellen niet mee,
  • Nieuws doorgeven is eigen verantwoordelijkheid,
  • Negatief nieuws is ook nieuws, maar het mag niet schadelijk zijn voor het imago van de Universiteit Twente (bij twijfel beslist de afdeling Externe Communicatie).