Innovatielezing

Van den Kroonenberg-prijs

Tijdens de jaarlijkse Innovatielezing reikt de Stichting Universiteitsfonds Twente de Van den Kroonenberg-prijs uit. Deze prijs voor jong ondernemerschap wordt toegekend aan een ondernemer met een aanwijsbare binding met de Universiteit Twente en die zich op een bepaalde manier heeft onderscheiden. De prijs is een eerbetoon aan de vroegere Rector Magnificus prof.dr.ir. H.H. van den Kroonenberg, die zich destijds bijzonder heeft ingezet om nieuw ondernemerschap vanuit de Universiteit Twente te stimuleren. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 4.500, een oorkonde en een award, vervaardigd door Mohana van den Kroonenberg.

Winnaar 2014 was TRIMM: ir. M.P.A. Woesthuis en drs. K.R. van Eijkelenburg.